1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09Đ4: gap lop truong
 08XD1: thông báo họp lớp
 09HTP: TIẾP SỨC MÙA THI VÀ CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH
 08T1: Họp lớp cuối năm-08T1
 09MT: THONG BAO HOP LOP THANG 6
 07Đ1: Thay đổi thời gian họp lớp.
 09T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 6 LỚP 09T2
 09XH: CHÚ Ý!!! THÔNG BÁO HỌP CUỐI NĂM.
 08XD1: thông báo họp lớp
 08XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP LẦN 2 THÁNG 6/2010
 08XC1: THÔNG BÁO KHẨN VỀ VẤN ĐỀ HỌP LỚP _ THỰC TẬP CÔNG NHÂN
 08XD3: THÔNG BÁO GẤP LỚP 08 XD3
 08C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08C1
 09C1: Thông báo họp lớp khẩn tháng 6 !!!!!!!
 08XD2: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP
 09MT: THONG BAO
 09LTT: Thông báo
 07Đ1: THÔNG BÁO HỌP LỚP CUỐI NĂM
 07Đ1: THÔNG BÁO HỌP LỚP CUỐI NĂM.
 08Đ3: hop lop cuoi nam
 08C2: GẤP
 08C2: GẤP
 08LTX: THÔNG BÁO LẦN 2
 08LTX: THÔNG BÁO LẦN 2
 08LTX: THÔNG BÁO LẦN 2
 09LTT: Thông báo về việc mở giải bóng đá 09LTT mở rộng
 09CĐT: Thông báo họp lớp tháng 6
 09C2: KHAN CAP_ KHAN CAP
 09XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 06/2010.
 09KT: 09KT - THÔNG BÁO KHẨN - 09KT
 09KT: 09KT - THÔNG BÁO KHẨN - 09KT
 09Đ3: THONG BAO DEN LOP 09D3
 09LTT: Gửi lại file
 09LTT: Các bạn xem thông báo và tải file về
 09LTĐL: Lập Danh Sách Ngoại Trú
 09T1: bo sung so ngoai tru
 08Đ2: THÔNG BÁO
 08LTT: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 07T1,07T2 và 08LTT
 07T1: Thông báo họp lớp tháng 6 lần 2
 07T2: Họp lớp 07T2
 08XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP ( V/Đ THỰC TẬP CÔNG NHÂN)
 08LTC: thong bao sinh hoat lop 08LTC
 07XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 07XC2 THỜI GIAN 9H THỨ6 NGÀY 4/6/2010 P.A218
 08KT: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08KT
 09N: Thong bao khan den lop 09N
 08XC2: THÔNG BÁO THƯC TẬP CÔNG NHÂN
 08KT: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TH.DH.KT
 09Đ1: Hop Lop Thang 6
 09Đ4: hop lop thang 6
 07ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
181 182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]