1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10XH: Sổ Rèn Luyện & Sổ Nội Trú + BHTT
 10XH: thông báo cho bạn CÔNG ĐÔNG
 10T2: SỔ QUẢN LÍ HSSV NHOẠI TRÚ+SỔ RÈN LUYỆN
 10T2: ĐIỀU ĐẶC BIỆT TRONG ĐĂNG KÍ MÔN HỌC
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ SỔ NGOẠI TRÚ!!!!!!!!!!
 09KT: Thông Báo Nhận bài Tập - Lớp 09KT -*_*-
 10HTP: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10Đ2: Danh sách sinh viên khóa 10 chưa ĐKMH 210
 10XD1: HOP LOP THANG 12!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10LTT: THÔNG BÁO NHẬN SỔ RÈN LUYỆN VÀ NGOẠI TRÚ
 10XD3: THÔNG BÁO NHẬN SỔ NGOẠI TRÚ VÀ SỔ RÈN LUYỆN
 10ĐL2: THÔNG BÁO
 10KT: THÔNG BÁO
 10KT: THÔNG BÁO HỌP LỚP 10KT
 10ĐT2: Lich thi học kỳ 210
 10MT: THONG BAO KHAN!
 10N: Hop Lop
 10N: Hop Lop
 10KT: THÔNG BÁO 10KT
 09KT: Phòng Y tế thông báo
 09KT: Phát học bổng HK II-NH 2009-2010
 09KT: Điểm thực tập nhận thức các ngành kiến trúc, hạ tầng, xây dựng, cầu đường
 10XH: ...........
 09ĐL1: cac sv chua vao doan chu y
 10XD4: THONG BAO HOP LOP KHAN!!!
 10XC: lớp 10xc
 10KT: THÔNG BÁO KHẨN 10KT
 10XD3: THÔNG BÁO KHẨN!!!
 10XD3: THÔNG BÁO KHẨN!!!
 09LTC: Nhận Bằng Quốc Phòng
 10XD4: THONG BAO TOAN THE ANH EM 10XD4
 10LTT: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 10LTT: XÁC NHẬN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2010-2011!!!!!!
 10LTT: GẶP MẶT SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN VƯỢT KHÓ, HỌC CHĂM TỈNH ĐẮK NÔNGLẦN VIII
 10Đ3: Đề nghị những ai chưa đăng kí môn học
 08ĐT1: CÔ CHỦ NHIỆM THÔNG BÁO KHẨN...!
 10T2: Đăng kí môn học
 10T2: Đăng kí môn học
 08ĐT1: CÔ CHỦ NHIỆM THÔNG BÁO KHẨN...!
 08ĐT1: CÔ CHỦ NHIỆM THÔNG BÁO KHẨN...!
 10ĐT2: HOP LOP THANG 12
 10CĐT2: Thông báo về việc đăng kí môn học!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: THONG BAO TEN NHUNG SV CHUA DANG KI MON HOC CHU Y
 10MT: KHAN CAP DANG KY MON HOC!
 10ĐT1: ĐĂNG KÍ MÔN HỌC
 10ĐT1: ĐĂNG KÍ HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN
 10T2: 10T2 THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
 10KT: THÔNG BÁO ĐẾN NAM 10 KT
 10KT: THÔNG BÁO ĐẾN NỮ 10KT
 10T2: 10T2 THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG KÍ MÔN HỌC

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146 147 148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]