1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 08DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10LTT: THÔNG BÁO NỘP THẺ CỬ TRI
 10C2: THÔNG BÁO HẠN CHÓT VỀ THU THẺ CỬ TRI VÀ TIỀN ĐOÀN PHÍ
 08C1: THÔNG BÁO KHẨN 08C1
 10LTT: "Thất lạc" sổ Đoàn một số bạn...?
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ THẺ CỬ TRI và ĐĂNG KÝ MÔN HỌC !
 10C1: thông báo
 09DL1: thông báo
 08XC1: THÔNG BÁO KHẨN
 10T3: 10t3 thông bào họp lớp lần 2.
 08DT1: 08ĐT1 THÔNG BÁO V/v NỘP LẠI THẺ CỬ TRI SAU KHI BẦU CỬ "LẦN CUỐI"
 10D2: Họp lớp tháng 5 lần 2
 08CDT: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10LTDL: THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐOÀN PHÍ VÀ TIỀN CÂY XANH
 08CDT: Thông báo thu thẻ cử tri
 10MT: THÔNG BÁO GẤP
 08DT1: THÔNG BÁO V/v NỘP LẠI THẺ CỬ TRI SAU KHI BẦU CỬ "LẦN CUỐI"
 10T1: Thông báo họp lớp tháng 5(lần 2)
 10XC: THÔNG BÁO LỚP 10XC----10XC
 10C2: THÔNG BÁO THU THẺ CỬ TRI VÀ LỆ PHÍ ĐOÀN!
 10XD2: 1 số Việc quan trọng
 10KT: Thông báo nộp thẻ cử tri
 09T2: Thông báo họp lớp tháng 5
 09XC1: Thông báo họp lớp đi thực tập công nhân và nộp thẻ cử tri !
 09XD1: THÔNG BÁO GẤP
 09DT1: Thông báo nộp tiền Đoàn Phí và quỹ lớp
 09DT1: Thông báo Khẩn!!!!!
 09LTC: Nộp Thẻ Cử Tri
 10D3: THÔNG BÁO
 10T2: Thông báo chung
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ THẺ CỬ TRI và ĐĂNG KÝ MÔN HỌC !
 09C1: Lớp 09C1
 10C2: THÔNG BÁO KHẨN CẤP VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC!
 10C2: THÔNG BÁO THU THẺ CỬ TRI VÀ LỆ PHÍ ĐOÀN!
 09LTDT: THÔNG BÁO HỌP KHẨN !!!!!!!!!!!!!!!!!
 10DT1: THÔNG BÁO!!
 09LTDT: Thông báo lại thời gian họp lớp!!!
 10DL1: NOP SO DOAN VA LE PHI DOAN GAP LAN CUOI !
 09XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN ĐI THỰC TẬP CÔNG NHÂN 09XC1 & 09XC2
 08CDT: thông báo họp lớp
 08T2: Thông báo họp khẩn ! Nộp thẻ cử tri
 10LTT: THÔNG BÁO CHO LỚP BIẾT
 09D1: Họp lớp chiều thứ 5. 4h30
 08DL2: THÔNG BÁO HOP LỚP
 10XD1: THÔNG BÁO CUỐI CÙNG VỀ VIỆC NỘP THẺ CỬ TRI!!!!!!!!!!!
 10XD4: THÔNG BÁO LỚP 10XD4
 09XC2: NỘP LẠI THẺ CỬ TRI GẤP !!!
 10CDT1: Nộp thẻ cử tri
 10XC: LỚP 10XC CHÚ Ý! THÔNG BÁO KHẨN
 09CDT: Nộp thẻ cử tri

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114 115 116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]