1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10DL2: thông báo về BẦU CỬ QUỐC HỘI
 10XD1: HOC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN CHÚ Ý
 10XD1: THAM GIA ĐÁNH BÓNG CHUYỀN DO KHOA TỔ CHỨC
 10XD3: LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN CHÚ Ý!
 10XD3: 10XD3 CHÚ Ý!
 10XD3: LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN CHÚ Ý!
 08DT1: THÔNG BÁO V/v NỘP LẠI THẺ CỬ TRI SAU KHI BẦU CỬ
 08C2: HỌP LỚP
 08T2: Thông báo
 08T2: Thông báo
 10ĐT1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ MÔN HỌC !!!
 10T3: danh sách môn học của lớp 10t3
 09XC1: Thông báo khẩn cấp !!!
 10C2: THÔNG BÁO KHẨN ***
 10XH: Đăng Ký Môn Học 111
 09Đ4: Thông báo mở lớp học phần học kì 111
 10MT: ĐỔI LỊCH HỌP LỚP
 10XD3: HỌP LỚP THÁNG 5 LẦN 2 !
 10T3: 10t3 chú ý
 10ĐT2: Khẩn cấp!
 08ĐT2: THÔNG BÁO "KHẨN" ĐẾN TẤT CẢ SV 2 LỚP 08ĐT2 & 08ĐT1 !!!
 08ĐT2: THÔNG BÁO "KHẨN" ĐẾN TẤT CẢ SV 2 LỚP 08ĐT2 & 08ĐT1 !!!
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN LỚP 08ĐT1
 10C2: Nhắc lại các Đoàn Viên 10c2 biết
 10H: Thông báo....
 10H: Đăng ký môn học học kỳ 111
 08ĐT1: THÔNG BÁO CỦA CÔ CHỦ NHIỆM "KHẨN"
 10N: LỚP 1ON CHÚ Ý !!!
 08ĐT1: THÔNG BÁO V/v NỘP LẠI THẺ CỬ TRI SAU KHI BẦU CỬ
 08ĐT1: THÔNG BÁO LỊCH CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 08C1: THÔNG BÁO KHẨN 08C1
 09Đ1: Đăng ký môn học học kỳ 111
 10MT: Họp Lớp lần 2 tháng 5
 10C2: THÔNG BÁO KHẨN ***
 10LTT: Thông báo đến các bạn là Đoàn viên.
 08XD1: nhận bằng thể chất
 10T3: các bạn chú ý...!
 08C2: THÔNG BÁO KHẨN
 10XH: Thông Báo Gấp
 10XC: THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT-LỚP 10XC
 09ĐL1: thông báo khẩn
 09CĐT: THÔNG BÁO LỚP 09CĐT "KHẨN"
 09CĐT: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09CĐT "KHẨN"
 10CĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 10ĐL2: thông báo khẩn
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5, LẦN 2 !
 10XD3: 10XD3 CHÚ Ý.!!!
 09KT: Thông Báo Họp Lớp Tháng 5 - TB Khẩn !!!
 10XD2: Chú ý thời gian họp lớp
 08ĐT2: THÔNG BÁO “KHẨN” ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN SV LỚP 08ĐT2 !!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117 118 119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]