1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10XH -Thông Báo Gấp
Đề Nghị Các Bạn Có Trong Danh Sách Liên Hệ Với Lớp Trưởng Gấp Hạn Cuối Đang Ký Bầu Cử 18.05.2011
1. Nguyễn Danh Anh
2. Nguyễn Thanh Bình
3. Đoàn Ngọc Chánh
4. Đỗ Quốc Đạt
5. Nguyễn Minh Đức
6. Phạm Văn Đức
7. Nguyễn Công Đương
8. Phạm Văn Dũng
9. Đặng Lâm Hòang Hải
10. Đoàn Quang Hậu
11. Nguyễn Minh Hiếu
12. Phạm Việt Hùng
13. Huỳnh Ngọc Khánh
14. Nguyễn Văn Lâm
15. Nguyễn Duy Min
16. Nguyễn Thanh Nguyên
17. Nguyễn Quang Nhân
18. Hoàng Ngọc Phách
19. Nguyễn Duy Nhân
20. Doãn Hồng Phương
21. Nguyễn Thị Phương
22. Nguyễn Ngọc Quí
23. Trần Văn Quý
24. Phạm Ngọc Sang
25. Hồ Văn Sơn
26. Bùi Văn Sự
27. Nguyễn Thọ Tài
28. Phạm Văn Tài
29. Hoàng Năng Thành
30. Nguyễn Văn Thành
31. Nguyễn Văn Thái
32. Phạm Thị Trông
33. Nguyễn Văn Trung
34. Nguyễn Văn Tuân
35. Cao Thanh Tuấn
36. Nguyễn Công Vĩ
37. Nguyễn Công Vinh
38. Mai Đăng Vũ
39. Nguyễn Văn Vũ

Những người có tên trong danh sách mà ko đang ký tự chịu trách nhiệm có gì liên hệ SĐT: 01224442236
Author: SV. Lê Văn Trường - Updated: 17/05/2011 12:49
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]