1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XD1: HỌP MẶT LỚP ĐẦU NĂM
 11XD1: HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 12T2: Tuần sinh hoạt đầu năm
 12XD3: THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM
 11DT1: HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 11ĐT1
 12XC2: Sinh hoạt công dân đầu năm
 12XC2: Sinh hoạt công dân đầu năm
 12T1: Sinh hoạt công dân đầu khóa
 11DL2: Lich hoc dau khoa cac ban chu y
 11XC1: LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM 2013-2014
 12D2: LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 12D2
 11XC1: LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA
 12HTP1: 12htp1_thông báo
 11MT2: Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học
 12HTP1: Đăng kí môn học
 12T2: sinh hoạt đầu năm
 11XD4: SINH HOẠT ĐẦU NĂM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 12T1: Sinh hoạt đầu năm
 12D1: thông báo về việt đăng kí môn học 113
 12D3: Thông Báo 12Đ3 !!!!
 12XH1: THÔNG BÁO !!!!!!!!!!!!
 11MT2: Đăng ký môn học 113 - giai đoạn 2: Những điều cần lưu ý!!!
 10C2: CÁC BẠN ƠI....!
 10C2: TẬP THỂ 10C2 KÍNH CHÚC......!
 10DL1: THÔNG BÁO
 10CDT2: thông báo về nhận bằng tốt nghiệp tạm thời.
 10C2: TỔNG HỢP GIẤY THANH TOÁN RA TRƯỜNG
 11XD1: họp mặt cuối năm
 11XD1: HỌP MẶT CUỐI NĂM
 10C2: THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
 12D3: Thông báo họp lớp GẤP trước khi nghỉ hè
 10D3: THONG BAO
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 10C2: LỚP 10C2 - RÚT SỔ ĐOÀN
 11N: ĐIỂM RÈN LUYỆN HK4
 11N: ĐIỂM RÈN LUYỆN HK4
 10XD2: Rút sổ đoàn
 10XD3: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN ĐOÀN VIÊN LỚP 10XD3!
 10XD3: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN ĐOÀN VIÊN LỚP 10XD3!
 12D1: 12d1
 12D3: Thông báo về việc xét Hạnh Kiểm hk212 Lớp 12D3!!!!!!!!!!!!!
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 10C2: LỚP 10C2
 10DL2: HỌP LỚP LẦN CUỐI
 10D1: 10 D1 ----LIEN HOAN NAO CAC BAN.
 10XD3: THÔNG BÁO THAM DỰ LIÊN HOAN CUỐI KHÓA
 10D2: LIÊN HOAN RA TRƯỜNG LỚP 10D2
 11LTX: THÔNG BÁO

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 17 18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]