1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10T3: 10t3 chú ý..!!
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN SINH VIÊN TẬP THỂ 08ĐT1
 09LTĐT: Thông báo họp lớp!!!
 10T3: mẫu nhận xét của công an
 10CĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2
 10T3: 10t3...
 08XD2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN LỚP 08XD2
 10LTĐ: Sổ Ngoại Trú
 10ĐT2: Khẩn cấp!!!!!
 10ĐT2: Các bạn SV ở Đà Nẵng chú ý!!!!!!!!!!!!!!!
 10ĐT2: THÔMG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ SỔ RÈN LUYỆN.
 09Đ4: SO NGOAI TRU
 08KT: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
 08XC2: THÔNG BÁO ĐỘI BÓNG KHOA XÂY DỰNG
 10CĐT1: thong bao khan cap
 08MT: NHẬN ĐA MT2
 08CĐT: thông báo
 08XD3: thông báo đến toàn thể sv khoa KTXD khóa 08
 08XH: THÔNG BÁO NHẬN SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 10LTĐL: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10LTC: NỘP TIỀN QUỸ GẤP!!!!!!
 09LTC: Khẩn Cấp
 08Đ3: tong ket diem ren luyen
 10XD3: - THÔNG BÁO DỜI VIỆC HỌP LỚP!!!
 09ĐT2: Họp lớp tháng 2!
 10CĐT1: LỚP 10CDT1 CHÚ Ý
 10MT: VẤN ĐỀ VAY VỐN
 08XC1: THÔNG BÁO NHẬN SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 10LTT: THÔNG BÁO KHẨN
 09ĐT1: Hiến máu nhân đạo
 09LTT: Gấp về việc đánh giá KQRL
 08XC2: Thông báo nhận báo cáo thực tập
 10H: Thông báo đăng ký học GD Quốc phòng!
 10XD3: THÔNG BÁO DỜI VIỆC HỌP LỚP!!!
 08ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2 "KHẨN"
 09ĐL1: THONG BAO HOP LOP DAU NAM
 09ĐL1: DA BONG KHOA CO
 09ĐL2: da bong khoa co
 09Đ1: Chiều Thứ Bảy lúc 4.30
 08ĐT2: V/v Đăng Ký Hiến Máu Nhân Đạo "VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG" - (Hạn cuối đk 24/02/2011)
 10XH: Thông báo đăng ký quân sự.
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2 - (Đã Cập Nhật) . "KHẨN"
 10C1: thông báo
 10C1: thông báo
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2. "KHẨN"
 10XD3: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC QUÂN SỰ
 10T1: Thông báo!!!!!!
 09XC1: thong bao !!!!!!!
 09XC1: THONG BAO HOP LOP THANG !!!!!!
 10XH: Anh em Chu y

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132 133 134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]