1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 08T1: Thông Báo Khẩn !!!
 09ĐT2: Họp lớp tháng 1 và tất niên cuối năm!
 08T2: THÔNG BÁO
 08C1: THÔNG BÁO KHẨN
 10XD1: thong bao noi dung cuoc hop thang 1
 09XC1: THONG BAO HOP LOP VA CHUONG TRINH DON XUAN !
 10XD1: THONG BAO KHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP TT KỸ THUẬT ĐIỆN (TTKTĐ210) DO CÔ Tr. ÁNH TUYẾT DẠY !
 08ĐT2: THÔNG BÁO LỚP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP DO THẦY Ng. TRỌNG TUẤN HƯỚNG DẪN !
 10T2: THÔNG BÁO KHẨN
 10LTC: NỘP SỔ NGOẠI TRÚ GẤP!!!!
 10XD2: hoat dong chi doan
 09XD2: THONG BAO HOP LOP
 09XD2: THONG BAO HOP LOP
 10KT: THÔNG BÁO KHẨN VỀ NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 10KT: THÔNG BÁO NHẬN NIÊN GIÁM
 10C2: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!
 10LTT: THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
 10XD3: THONG BAO CHUONG TRINH CHUONG TRINH CHAO XUAN
 10KT: THÔNG BÁO ĐI DỰ LỄ CHÀO XUÂN CỦA KHOA KTXD
 08C1: THÔNG BÁO KHẨN
 10T2: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XC: THÔNG BÁO HỌP LỚP 10XC, KHẨN! 10XC CHÚ Ý.
 09LTC: Khẩn Cấp
 10Đ2: TẤT NIÊN LỚP!
 08ĐT1: 08ĐT1 THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1 (KHẨN)
 08Đ2: THÔNG BÁO
 09LTC: Nộp Sổ Ngoại Trú + Phiếu Chấm Điểm Rèn Luyện
 09LTC: Nộp Sổ Ngoại Trú + Phiếu Chấm Điểm Rèn Luyện
 09LTC: Nộp Sổ Ngoại Trú
 09LTC: Liên Hoan Cuối Năm
 08XD1: CHÚ Ý 08xd1, 08xd2, 08xd3,08xh,09ltx
 10T1: khẩn cấp !!!!!
 10ĐT2: Khẩn cấp!
 08CĐT: hop lop xet ren luyen, nap so ngoai tru
 10XH: thẻ bảo hiểm
 10T3: t3 chú ý
 10T3: t3 chú ý....!!!
 09ĐL2: THONG BAO HOP LOP CUO NAM
 10LTT: THÔNG BÁO
 10ĐL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP CUỐI NĂM
 08ĐT1: 08ĐT1 THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1 (KHẨN)
 08ĐT1: 08ĐT1 THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1 (KHẨN)
 08ĐT1: 08ĐT1 THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1 (KHẨN)
 08ĐT1: 08ĐT1 THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1 (KHẨN)
 08T2: THONG BAO
 09ĐT1: Họp lớp tháng 1
 10H: cac ban lop 10H
 09HTP: THAY ĐỔI HẠN CUỐI NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 10XC: 10XC-CHÀO XUÂN 2011

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139 140 141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]