1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XH1: bao hiem
 11LTX: nhận bảo hiểm y tế
 11KT1: THÔNG BÁO NHẬN SỔ RÈN LUYỆN + BẢO HIỂM
 11KT1: THÔNG BÁO KHẨN!!!
 11KT1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐKMH giai đoạn II
 10DT2: Thông báo
 10DT2: Thông báo
 09XC1: TÌM LẠI CẶP BỊ MẤT Ở PHÒNG B102
 10C2: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC=ĐIỀU CHỈNH MÔN HỌC
 10C2: HỌP LỚP
 10DL2: thông báo quan trọng.....
 11XC1: V/v NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM TAI NẠN
 11C1: THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THÂN THỂ
 10DT2: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CUỐI NĂM
 10DT2: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT CUỐI NĂM
 09XD1: THÔNG BÁO
 11H: thông báo
 10XH: Nhận BH Y Tế
 10C1: thông báo
 10C2: NHẮC LẠI HỌP LỚP
 10CDT2: ĐĂNG KÍ MÔN HOC GIAI ĐOẠN II.
 10DT1: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.....
 10KT: THÔNG BÁO 10KT
 11KT2: thông báo gấp
 11DT2: Thông Báo Một Số Viêc Khẩn
 09XC2: Thông Báo Quan Trọng Của Lớp :
 11MT2: Chú Ý
 10C2: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC,NHẮC LẠI LẦN 4
 10C2: HỌP LỚP
 10H: Thông báo!!!
 10DL2: Nộp sổ ngoại trú, sổ rèn luyện nhận thẻ bảo hiểm.
 11H: THÔNG BÁO VIỆC HỌP LỚP THÁNG 1
 09XC1: thông báo về việc đăng kí tốt nghiệp !!!!!!
 11H: LỚP 11H CHÚ Ý ĐI HỌC BÙ HOÁ HỮU CƠ LỚP 111HC01
 11MT1: Thông báo toàn thể lớp
 10CDT1: nộp sổ ngoại trú
 10XD3: THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM
 10D2: NHẬN THẺ BẢO HIỂM
 10DL2: Nộp sổ ngoại trú, sổ rèn luyện nhận thẻ bảo hiểm.
 09XC2: Các ban có tên sau đây liên hệ mình để nhận thẻ bảo hiểm y tế
 10MT: Tập họp áo thể dục lại để đổi áo đá bóng
 10C1: thông báo
 11MT1: Thông báo chuẩn bị thuyết trình hóa hữu cơ (111HHC02)
 10DT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP LẦN 2
 09XD2: V/v ĐĂNG KÝ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.
 11MT2: Thông Báo
 11LTT: Thông báo
 11CDT1: Lịch thi cuối kỳ
 10DL2: Nộp sổ ngoại trú, sổ rèn luyện.
 10DL2: Nộp sổ ngoại trú, sổ rèn luyện.

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 88 89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]