1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 09XC1 -thông báo về việc đăng kí tốt nghiệp !!!!!!
tất cả các bạn lớp 09xc1 nhanh chóng liên hệ lớp trưởng để đăng kí đề tài tốt nghiệp,chậm nhất là ngày 8/1/2012
Để chuẩn bị tốt cho Đồ án chuyên ngành Xây dựng cầu đường và Xây dựng Hạ tầng đô thị, Bộ môn thông báo đến toàn thể SV những công việc chuẩn bị sau đây:
1/ Đề tài tốt nghiệp:
- Những SV (hoặc nhóm SV) đã xin được đề tài thực tế thì phải có đầy đủ hồ sơ công trình (gồm bản cứng và bản mềm), những công trình có thể đang trong giai đoạn báo cáo khả thi, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Hạn chế những công trình đã thi công xong.
- Những SV (hoặc nhóm) có đăng ký làm đề tài khoa học thì tùy vào khối lượng đăng ký có thể làm 1 phần hoặc toàn phần với đề tài tốt nghiệp.
- Những SV có điểm khá (>=3.0) thì có thể chọn GVHD theo mảng mạnh nghiên cứu của GV nếu SV muốn làm về mảng nghiên cứu đó.
2/ Đăng ký đề tài:
- Tất cả SV ngành cầu đường đều đăng ký trên mạng theo mục GV là Thân Vĩnh Dự, sau đó bộ môn sẽ phân công lại theo chuyên ngành cầu hoặc đường hoặc theo nguyện vọng chính đáng.
- SV ngành Hạ tầng nếu làm đồ án như cũ thì gồm 3 phần (san nền, hạ tầng giao thông và kết cấu), song nếu SV hoặc nhóm SV nào có đề tài thực tế, có thể làm hết 100% về 1 mảng (ví dụ: làm hết về mạng hạ tầng khu dân cư).
- HK211, đề tài được giao cho nhóm SV (khoảng 02 người/01 đề tài), ưu tiên cho các SV tự chọn nhóm để thuận tiện làm việc.
- Thời gian chuẩn bị cho HK211 rất gấp, yêu cầu tất cả các SV chú ý thực hiện.
3/ Liên lạc đăng ký:
- Những SV không có đăng ký làm đề tài khoa học và thực tế mà chỉ làm đề tài giả định thì tuân thủ đúng lịch thông báo của bộ môn.
- Những SV muốn làm đề tài thực tế thì chuẩn bị sớm và đến gặp thầy Dự để duyệt sơ bộ đề tài.
- Tất cả các SV đăng ký nhóm cũng như đề tài thì tập hợp tại lớp trưởng lớp sinh hoạt, lớp trưởng gởi cho thầy Dự chậm nhất là ngày 08/01/2012.
Author: SV. Phạm Hữu Quý - Updated: 28/12/2011 11:38
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]