1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XC3: THÔNG BÁO KHẨN HỌP LỚP 11XC3
 11D2: Thong Bao
 11CDT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 11CDT1: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 10DT1: NỘP LẠI SỔ NGOẠI TRÚ VÀ GIẤY NHẬN XÉT CÔNG AN GẤP!
 11D4: họp lớp 11d4
 10T3: Thông Báo Tập Trung Lớp 10T3 ...!!!
 10LTT: THÔNG BÁO NHẬN SỔ
 11LTT: Thông báo! Hạn chót nộp sổ và giấy tờ
 11XD2: thông báo mới
 10XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP !!!!
 11DL1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 11ĐL1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XC1: -V/v NHẬN GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11XC1: V/v NỘP GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11XC1: -V/v NỘP GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11XC1: -V/v NỘP GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11XC1: V/v NỘP GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11XC1: V/v NHẬN GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11D1: thông báo!
 10LTT: Lớp cảm tình Đoàn 21/2/2012, Khu B, 5h15 Chiều.
 11KT2: vui chơi giải trí
 10CDT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10LTT: Liên hệ Bình (Lớp trưởng) để nhận sổ ngoại trú
 11D3: thong bao khan cap
 10XH: Thông báo họp lớp 10XH
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP VỀ NỘP NHIỆM VỤ ĐATN.
 11XD3: Họp lớp khẩn..17h ngày 21/2/2012
 11CDT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 11C1: Thông báo
 09XD2: THÔNG BÁO KHẨN CẤP.(HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN NẾU MUỐN RA TRƯỜNG)
 10XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP !
 11MT1: Thông báo khẩn tới các bạn nữ lớp 11MT1!
 11XH1: Thông báo
 11KT1: THÔNG BÁO
 11D4: 11D4 HỌP LỚP GẤP
 10DT2: Thông báo
 10DT2: Thông báo khẩn!!
 11H: thong bao
 11KT1: HỌP LỚP THÁNG 2
 11LTDT: Thông Báo
 10LTC: HỌP LỚP GẤP!!!!!!!!!!!
 11XD1: doan thanh nien
 11XD4: Thông Báo.........
 11D2: Thong Bao Khan?
 10DT2: Thông báo
 09XC2: Điểm rèn luyện lớp 09XC2
 10CDT1: THÔNG BÁO
 09N: Thông báo
 09N: Thông báo
 11CDT1: THÔNG BÁO KHẨN

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75 76 77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]