1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 08C2: Bảo hiểm y tế
 09LTĐ: 09LTĐ LƯU Ý
 09T2: THÔNG BÁO CÁC BẠN ĐÃ NỘP TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC
 09T2: THÔNG BÁO LỊCH THI THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C
 09LTĐL: Thông Báo Nộp Tiền Quỷ Lớp Học Kỳ 109
 09T2: BỔ SUNG DANH SÁCH NỘP SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
 07T1: Thông báo những bạn chưa nhận Thẻ BHYT
 07ĐT2: 07ĐT2 THÔNG BÁO !!!!!!
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08N
 09XC1: THÔNG BÁO
 09ĐL1: NHẬN GIẤY XÁC NHẬN TUẦN SINH HOẠT ĐẦU KHOÁ
 07T2: Thông báo cho thành viên 07T2
 09KT: THONG BAO LOP 09KT
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2
 07ĐT1: THÔNG BÁO LỚP 07ĐT1
 08LTC: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 08LTC
 08LTC: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 08LTC
 07T2: Thông tin lại lớp đồ án CNTT thầy Bình phụ trách.
 07T2: Chú ý: Lớp đồ án CNNTT thầy Bình phụ trách
 07MT: Họp lớp
 09ĐL2: lich thi lop 09DL2
 07ĐT2: 07ĐT2 THÔNG BÁO !!!
 07ĐT2: 07ĐT2 THÔNG BÁO !!!
 09T2: BỔ SUNG DANH SÁCH NỘP SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
 09LTT: Họp lớp tháng 1/2010
 08LTT: BÁO CÁO ĐỒ ÁN PHẦN MỀM 1
 08Đ2: THÔNG BÁO TỚI LỚP 08Đ2
 09XH: Thi Thực Hành Tin Đại Cương- lớp học phần 09THTDC17
 07XC1: GẤP GẤP GẤP...HỌC NÓNG TK ĐƯỜNG
 09XC2: LỚP 09XC2 CHÚ Ý -LỊCH THI HỌC KÌ MÔN TIN THỰC HÀNH PHÒNG MÁY 1
 09T2: THÔNG BÁO LỊCH THI TH TH TDC
 09T2: THÔNG BÁO LẠI CHO TẤT CẢ CÁC LỚP NGOẠI NGỮ CƠ BẢN DO CÔ HIỀN PHỤ TRÁCH
 09XC1: THÔNG BÁO BỔ XUNG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
 08ĐT2: THÔNG BÁO LẠI VỀ GIẢI BÓNG ĐÁ NAM (08ĐT2)
 09ĐL1: NHẬN BẢO HIỂM Y TẾ
 07ĐT2: 07ĐT2 THÔNG BÁO !!!
 09T2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ CÁC LỚP ANH VĂN CỎ BẢN KHOÁ 09 DO CÔ HIỀN DẠY
 07MT: Nhận thẻ BHYT
 09XC1: THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM VÀ THẺ SINH VIÊN
 08Đ1: thông báo họp lớp 08Đ1
 09T2: Bổ sung SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
 09LTĐL: Thông báo HỌP LỚP
 07Đ2: THÔNG BÁO 07Đ2
 09LTĐL: Thông báo Lịch Thi Đấu Bóng Chuyền của lớp
 08LTT: THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN ĐỘI BÓNG ĐÁ NAM 08ĐT2.
 09MT: Hoan thanh quy lop
 08LTX: THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP PHẦN KIẾN TRÚC do:GVHD thầy PHAM TIẾN VINH
 09LTĐ: THÔNG BÁO SINH VIÊN LỚP 09LTĐ . THỨ 2 NGÀY 18/01 VÀO LUC 1H30 TẠI SÂN ĐHBK DIỄN RA TRẬN ĐẤU BONG ĐÁ GIỮA 09LTĐ VÀ KHOA XÂY DỰNG. 

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193 194 195  196 [Next >>]