1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10DL1: HÔNG BÁO DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ
 09DL2: DANH SÁCH SINH VIÊN 09ĐL2 CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT??????????????
 09DL2: THÔNG BÁO DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ
 11LTD: TỔNG HỢP NỘI-NGOẠI TRÚ
 10DT1: THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2!
 11XD4: Thong bao !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10CDT2: DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHÍNH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI LIÊN CHI KHOA CƠ KHÍ
 10C2: DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI LIÊN CHI ( ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC)
 10LTDL: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 11XD2: thông báo mới
 11T1: HỌP LỚP- ĐÁNH GIÁ HẠNH KIỂM
 09D2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09D2
 09D2: THÔNG BÁO KHẨN CHO LỚP 09D2
 11LTD: LOP11LTD
 10LTT: THÔNG BÁO HỌP LỚP LẦN 2
 11LTD: GIAO LƯU ĐỐI THOẠI
 11LTX: Về việc đối thoại với lãnh đạo nhà trường
 10H: Thông báo họp lớp tháng 2
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2
 11D2: Hop Lop
 11D2: THONG BAO
 11LTD: KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN
 11LTD: TỔNG HỢP NỘI-NGOẠI TRÚ
 11LTD: TỔNG HỢP NỘI-NGOẠI TRÚ
 09XD2: V/v Tham dự đối thoại với lãnh đạo Nhà trường
 10D3: Thông báo họp lớp !!!!!!
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2
 09C2: THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ
 09C2: Mời dự Đại hội Liên chi khoa Cơ khí
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2!
 11LTD: GIAO LƯU ĐỐI THOẠI
 10XD2: Thiếu Lý lich Trích Ngang
 11DT1: DANH SÁCH SV DỰ ĐẠI HỘI LIÊN CHI
 10XH: Thông báo lần 2. Họp Lớp 02/2012
 11KT1: HỌP LỚP THÁNG 2
 11C1: Danh sách sv tham dự đại hội liên chi khoa cơ khí
 11C1: Danh sách sv tham dự đại hội khoa cơ khí
 10DL2: MỜI GIAO HỮU ĐÁ BÓNG ĐỂ CHUẨN BỊ CHO MÙA GIẢI SẮP TỚI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11T1: THÔNG BÁO HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
 11MT2: Tin khẩn...........................
 11XC2: Các Bạn Lớp 11XC2 Chú Ý nào!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XC2: Các Bạn Lớp 11XC2 Chú Ý Nào!!!!!!!!!!!
 09XD2: THÔNG BÁO KHẨN CẤP (Gửi thông tin cá nhân cho lớp trưởng)
 11D1: thay đổi danh sách và thời gian ĐẠI HỘI LIÊN CHI KHOA ĐIỆN!
 10CDT2: Thông báo họp lớp tháng 2
 10DL1: Xin Thông Báo
 11C2: Thong bao hop lop 11c2

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79 80 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]