1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 08Đ3: HOP LOP DAU NAM ALO ALO ALO!!!!!!!!!!!!
 08KT: THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ MÔN HỌC MỚI !
 09HTP: Thong bao mo them suat cua mon qua trinh va thiet bi truyen nhiet.
 08XC1: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN MỚI
 09LTC: THÔNG BÁO
 08XD1: thông báo họp lớp
 09LTT: Đăng ký môn học
 08MT: THÔNG BÁO KHẨN
 09N: thay doi hop lop 110
 09LTT: Về Việc đăng ký bổ sung vào các LHP đã đủ số lượng
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM ĐẦU NĂM HỌC 2010-2011 ! (Lần 3)
 09Đ2: thong bao hop lop khan cap 09d2
 09LTĐL: Thông Báo Họp Lớp Khẩn Đầu Năm Học Mới
 09LTĐL: Thông Báo Khẩn Đăng Ký Môn CHI TIÊC MÁY
 08CĐT: Thong Bao Khan!!!
 09LTĐ: THÔNG BÁO KHẨN
 08CĐT: Thông báo sinh hoạt lớp thứ 3 ngày 17/08/2010.
 08KT: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM 2010-2011
 09N: hop lop dau nam
 09XD3: THÔNG BÁO GẤP
 08Đ3: hop lop dau nam
 09LTĐ: 09LTĐ CHÚ Ý KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BẰNG GIẤY:
 09Đ1: Họp Lớp Đầu Năm
 09Đ3: lop 09d3 chu y
 08C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 09LTĐT: Lơp 09LTĐT chú ý
 09CĐT: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM 2010-2011
 09ĐL1: CHÚ Ý
 09ĐL1: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 08C2: HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 08C2: HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 08ĐT2: THÔNG BÁO SINH HOẠT CHỦ NHIỆM ĐẦU NĂM HỌC 2010-2011 ! (Lần 2)
 09MT: HOP LOP DAU NAM LOP 09 MT
 09Đ4: hop chu nhiem dau nam 2010 -2011 khan cap
 08Đ1: GUI LOP 08D1
 09ĐL2: hop lop dau nam hoc 2010
 09XC1: CHÚ Ý THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM ĐẦU NĂM !!!!!!
 09LTT: Họp đầu năm
 09H: CHÚ Ý!
 09H: CHÚ Ý!
 09H: CHÚ Ý!
 09H: CHÚ Ý!
 09H: CHÚ Ý!
 09ĐT1: Thông báo thời gian hợp lớp đầu năm
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 09T2: THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM
 09T1: SINH HOAT DAU NAM
 09T1: THONG BAO KHAN! - SINH HOAT LOP DAU NAM
 08T2: THÔNG BÁO SINH HOẠT ĐẦU NĂM 2010

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 176 177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]