1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10KT: Thông báo nhận đề cương ôn tập môn cơ sở tạo hình KT
 10KT: hgh
 10KT: hgh
 10KT: Đề cương ôn tập môn CSTH Kiến Trúc
 08DT1: THÔNG BÁO HỌP THÁNG 06
 09XC2: Thông báo thu tiền thực tập công nhân lớp 09XC2
 10LTT: Chết người vì thuốc là, ma túy!
 09XC1: Thông báo về đợt thực tập công nhân!
 08DT1: THÔNG BÁO HỌP THÁNG 06
 10C2: THÔNG BÁO !
 08XC1: LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN RA TRƯỜNG LỚP 08XC1
 08XC1: LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN RA TRƯỜNG LỚP 08XC1
 10XD1: NỘP LỆ PHÍ ĐOÀN
 10XD1: NNNNP LLLL PHHÃ ÄOOÃN
 08XH: THÔNG BÁO KHẨN !
 10XD1: NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP THÁNG 6
 10LTX: NỘI DUNG HỌP LỚP THÁNG 6 NĂM 2011
 08DT2: V/v LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN RA TRƯỜNG LỚP 08ĐT2 !!! "KHẨN"
 08D3: họp lớp tháng 6
 10C1: thông báo khẩn
 08DT1: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV 08ĐT1
 09XD1: THÔNG BÁO GẤP
 08T2: Thông báo về việc bảo vệ tốt nghiệp
 08DT2: THÔNG BÁO V/v BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP 08ĐT2 !!! (Updated)
 08DT2: DANH SÁCH 14 ĐOÀN VIÊN LỚP 08ĐT2 CHƯA NỘP TIỀN QUỸ ĐOÀN !!! "KHẨN"
 10XD1: NỘP LỆ PHÍ ĐOÀN
 08MT: LỚP 08MT CHÚ Ý !!!!
 08DT1: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV 08ĐT1
 10C2: THÔNG BÁO !
 09N: thông báo 09N
 10C2: THÔNG BÁO VÊ NỘP TIỀN ĐOÀN
 08DT2: DANH SÁCH 14 ĐOÀN VIÊN LỚP 08ĐT2 CHƯA NỘP TIỀN QUỸ ĐOÀN !!! "KHẨN"
 08DT2: THÔNG BÁO V/v BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP 08ĐT2 !!! (Updated)
 08D2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08DL2: THÔNG BÁO
 08DT2: V/v BẢO VỆ ĐỒ ÁN & TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG HK 210 LỚP 08ĐT2 !!!
 08XD1: Sinh viên đăng ký tốt nghiệp kỳ 210
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP 08N
 10C1: thông báo
 09XH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC FILE ĐÍNH KÈM XEM KHÔNG ĐƯỢC.
 08D2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10N: Thông Báo
 09XH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA NHÓM THỰC TẬP CÔNG NHÂN.
 09D4: Tình nguyện hè 2011
 09XH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA NHÓM THỨC TẬP CÔNG NHÂN.
 08D3: nộp thẻ cử tri
 10XD3: THÔNG BÁO
 09XC1: Thông báo !
 09XD1: THÔNG BÁO
 10D1: MÙA HÈ XANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112 113 114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]