1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09C1: LỚP 09C1
 08Đ2: Thông báo về vấn đề họp lớp
 08LTX: thông báo
 07MT: HỌP LỚP 07MT!!
 07MT: THÔNG BÁO HỌP LỚP 07MT!!!
 09ĐT1: thông báo họp lớp thang 5
 08XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 08XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 09MT: THONG BAO
 09XH: CHÚ Ý!!! VỀ VIỆC NHẬN VÀ NỘP PHIẾU ĐẮNG KÍ NGOẠI TRÚ.
 08HTP: Họp Lớp Tháng 5
 08C2: HỌP LỚP THÁNG 5
 08C2: HỌP LỚP THÁNG 5
 09CĐT: hop giao ban thang 5
 07T1: Thông báo đến 2 lớp Client- Server của Thầy THÁI
 07ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 07ĐT1
 09KT: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09KT
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08N
 08C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08C1
 09LTĐ: 09LTĐ THÔNG BÁO KHẨN
 08Đ2: 08 Đ2 thông báo họp lớp
 07T1: Đồ án tốt nghiệp thầy Ngô Đình Thưởng
 07T1: Thông báo họp lớp tháng 5
 09LTĐL: THONG BAO HOP LOP 09LTDL
 09LTC: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09LTX: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MỞ LỚP BTCT1
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2 !
 07Đ1: 07Đ1 ! CÁC ANH (CHỊ) LỚP 06D1 CHÚ Ý .
 08LTT: An Ninh Hệ Thống
 08CĐT: Hop lop 17h20 ngay 10 thanh 5 nam 2010 tai phong A218.
 09Đ4: hop lop thang 5
 09XC1: the thao
 08CĐT: thong bao
 07XC1: NOP GAP CHUNG CHI GDTC CHO LOP TRUONG
 07XC1: NOP GAP CHUNG CHI GDTC CHO LOP TRUONG
 09XH: CHÚ Ý!!! THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5/2010.
 09XH: CHÚ Ý!!! THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5/2010.
 08LTT: AN NINH HỆ THỐNG
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HỌC LÒ HƠI
 09Đ1: Thông Báo
 08T2: Đăng ký học chứng chỉ Mạng...
 07Đ2: ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP 07Đ2 VÀ 06Đ2
 08H: 08h
 07XC2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN SV LỚP 07XC2 ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP
 07Đ1: THÔNG BÁO LỚP 06Đ1
 08Đ1: 08D1
 08Đ1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08Đ1
 07Đ1: SV ĐINH TẤN ĐẸP
 08XD1: nghỉ lớp học phần kiến trúc
 09HTP: THONG BAO HOP LOP 09HTP

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184 185 186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]