1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09LTC: Hiến Máu Nhân Đạo
 10CĐT2: Thông báo khẩn !!!!!!!!!
 08CĐT: THÔNG BÁO
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV CHƯA HỌC HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV CHƯA HỌC HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV CHƯA HỌC HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV CHƯA HỌC HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV CHƯA HỌC HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV CHƯA HỌC HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV CHƯA HỌC HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV CHƯA HỌC HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV CHƯA HỌC HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV CHƯA HỌC HP HỆ THỐNG VIỄN THÔNG
 09XD3: THÔNG BÁO
 09XD1: NOP TIEN QUY LOP GAP
 10LTX: ĐĂNG KÝ THỬ MÔN HỌC GIAI ĐOẠN 1
 10ĐT1: Đăng kí môn học
 09Đ4: HIEN MAU NHAN DAO
 09Đ4: HIEN MAU NHAN DAO
 10ĐT2: Dang ki mon hoc
 10C2: Thông báo họp lớp
 10Đ2: NỘP SỔ ĐOÀN GẤP
 09ĐL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 10CĐT1: Đăng ký học lớp tình cảm đoàn
 08ĐT1: 08ĐT1 -THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 10ĐL2: nop tien quy
 10XD1: NỘP TIỀN QUỸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: NỘP SỔ ĐOÀN!!!!!!!!!!!!!!!!
 09ĐL2: THONG BAO HOP LOP KHAN
 09ĐL2: THONG BAO HOP LOP KHAN
 10Đ2: ANh em nào học Anh Văn 1 chú ý nè !!!!!!!
 09XC1: THỒN BÁO HỌP LỚP KHẨN THÁNG 11 !!!!!
 10XD2: thông báo nợp tiền
 10T2: Chú ý!!! Chú ý!!! Thông báo khẩn!!!
 10Đ2: Chú ý nè Anh Em
 08C2: HỌP LỚP
 10T3: AE chú ý
 08C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08C1
 10XD1: (CHÚ Ý) HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ MÔN HỌC
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN-BÀN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.
 10XD1: VĂN NGHỆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XH: [Chú ý] Hướng dẫn đăng ký môn học
 10LTĐT: Đăng ký các học phần
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2 (LẦN 2) ! "KHẨN"
 08XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08ĐT1: 08ĐT1 -THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08N
 10C2: Thông báo đăng ký môn học khoá 210
 10LTĐT: Về việc mở lớp học phần

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161 162
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]