1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10XD1: Thông báo gấp
 10XD3: THÔNG BÁO KHẨN !
 10MT: THÔNG BÁO
 09DL1: thông báo khẩn
 10LTT: Đã có danh sách trúng tuyển liên thông ĐHĐN
 10LTT: Học java qua ví dụ (Video) - Tài liệu của Aptech
 10C2: THÔNG BÁO
 10CDT2: THÔNG BÁO !!!!!!!!!!!
 10CDT1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN
 10XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10XC: THÔNG BÁO HỌP LỚP - 10XC
 10D2: Thông báo !
 09XC2: Thông báo nhận lại sổ rèn luyện để chứng nhận xét điểm rèn luyện cho học kỳ 210
 10T3: thông báo 10t3...!!
 10LTDL: THÔNG BÁO NỘP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ
 10XH: Đề nghị 5 SV sau đến PĐT để xữ lý ĐKMH, hạn cuối 12-08-2011
 09HTP: THÔNG BÁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 10XD3: BẮT ĐẦU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC!
 10D1: DK MON HOC MOI
 10D1: DK mon hoc
 09XC1: THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ GIAI ĐOẠN 2 ĐÃ BẮT ĐẦU MỜI CÁC BẠN THAM GIA ĐĂNG KÍ
 09DT2: Đăng ký môn học giai đoạn II - học kỳ 111 - thông báo quan trọng.
 09D1: Sổ Ngoại trú
 10C1: thông báo
 10LTDL: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 111
 10XD4: Thông báo ĐKMH 111!
 09DL2: THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ MÔN HỌC 09 ĐL2
 10C1: thông báo
 10T3: thông báo về đang kí môn học lần 2 kì 111
 10MT: Báo Khẩn Về Đăng Ký Môn Học Giai Đoạn II
 10XD3: THÔNG BÁO KHẨN!
 10C2: Thông báo về việc đăng ký môn học giai đoạn II(HK3)
 10D2: Đăng ký môn học giai đoạn II - học kỳ 111 - thông báo quan trọng.
 10DT2: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!
 09KT: Thông Báo Mới - Lớp 09KT - Đăng Kí Môn Học HK111
 09KT: Thông Báo Mới - Lớp 09KT
 09C2: VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ MÔN HỌC GIAI ĐOẠN II
 10D2: 10D2 CÁC BẠN CHÚ Ý
 10C2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ THÊM LỚP HỌC PHẦN!
 10C1: THÔNG BÁO
 10N: Tiền Đoàn!!!!!!!!
 10N: Thông Báo!
 10LTX: THÔNG BÁO
 10DT2: THONG BAO KHAN
 10T3: Chuẩn đầu ra nghành CNTT năm 2011
 10C2: Thông báo chuẩn đầu ra của ngành cơ khí chế tạo khóa 2011
 10C1: thông báo
 10LTC: NỘP ĐOÀN PHÍ
 08DT2: V/v CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TN & BẢNG ĐIỂM SV LỚP 08ĐT2 !!!
 08XD1: nhận bằng tốt nghiệp tạm thời

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 107 108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]