1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09Đ1: Thông Báo
 08T2: thong bao
 07T2: Họp Lớp Tháng 3
 08C2: Thông báo - Lần cuối
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2.
 09Đ1: Thông Báo
 08XC2: THÔNG BÁO GẤP
 08XC2: VỀ VIỆC HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN
 08C1: THÔNG BÁO NỘP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ LỚP 08C1
 07Đ2: THÔNG BÁO KHẨN 07Đ2
 08Đ2: Thong bao hop lop 08D2
 09MT: THONG BAO HOP LOP
 09N: Thong bao hop lop 09N
 08CĐT: 08CDT Thông báo
 09T1: HỌP LỚP THÁNG 3(09T1)
 09XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 03/2010.
 07T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 08KT: NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 08C2: Thông báo đến lớp- lần thứ 3
 08XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 07Đ2: THÔNG BÁO KHẨN 07Đ2
 07MT: ĐỒ ÁN
 07MT: NHẬN ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2.
 09Đ4: Họp lớp tháng 3
 09C1: HOP LOP THANG 3
 09C1: HOP LOP THANG 3
 09C1: HOP LOP THANG 3
 08Đ3: hop lop thang 3
 09KT: LỚP 09KT - THÔNG BÁO HỌP LỚP XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN.
 09Đ3: thong bao lop 09d3
 08Đ2: Thông báo họp lớp
 09Đ3: thong bao
 09N: THÔNG BÁO HỌP LỚP TỔNG KẾT HK109
 09XC2: lịch học của lớp trưởng 09XC2 -ai cần gi` thì liên hệ trực tiếp
 08LTT: THÔNG BÁO LỚP 07T1-07T2 VÀ 08LTT
 08Đ1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08Đ1
 08LTT: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
 09ĐL1: THÔNG BÁO HỌP LỚP (Rất quan trọng )
 09ĐT2: LỚP 09ĐT2 THÔNG BÁO(CHÚ Ý)
 08Đ2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08Đ2 !!!!
 07Đ1: LỚP 07Đ1 CẦN HỌP LỚP GẤP !!!!!
 09C2: Thông báo họp lớp 09C2
 09ĐL2: van de hop lop 09DL2
 07ĐL: 07 ĐL_THÔNG BÁO HỌP LỚP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 07T1: Thông báo Lớp Đồ Án Thầy Lê Quý Lộc
 08XC2: HỌP MẶT ĐẦU NĂM. TỔNG KẾT ĐIỂM RÈN LUYỆN&SỔ NGOẠI TRÚ
 09XC2: Lớp 09XC2--Gặp lớp trưởng để nhận sim mobi và biểu mẫu khảo sát
 07XD2: Họp lớp và gặp mặt đầu năm
 09ĐT2: LỚP 09ĐT2 HỌP LỚP

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190 191 192  193  194  195  196 [Next >>]