1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09N: Thông Báo họp lớp tháng 5
 10LTT: THÔNG BÁO GẤP
 10Đ1: NHUNG BAN CHUA CO THE CU TRI CHU Y !!!!!!!!
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN CHO CÁC BẠN SV CHƯA CÓ NƠI BẦU CỬ VÀO NGÀY 22/5
 08ĐT1: THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP LỚP
 09XH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHÒNG HỌP LỚP.
 09LTĐT: THÔNG BÁO HỌP KHẨN!!!
 08ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 10C2: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐỊNH KỲ (Tháng 5)
 10LTC: HỌP LỚP KHẨN!!!!!
 10LTĐT: Thông báo nộp lệ phí Đoàn năm học 2011-2012
 10LTĐT: Thông báo Họp Lớp
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2 !!! "KHẨN"
 10LTĐ: THONG BAO
 10LTT: 10LTT -THÔNG BÁO GẤP
 10LTĐL: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10Đ2: HỌP LỚP THÁNG 5
 10Đ2: HỌP LỚP THÁNG 5
 09XD1: thong bao
 10XD3: 10XD3 CHÚ Ý!!! THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5!
 08ĐL2: THÔNG BÁO NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 10ĐL2: thông báo về thẻ bầu cử
 10XD1: Vấn đề bầu cử sắp tới
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 10CĐT2: Thông báo của chi đoàn
 10C2: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐỊNH KỲ (Tháng 5)
 08T2: THÔNG BÁO
 08CĐT: Thông báo khẩn
 10C2: Họp lớp khẩn cấp
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2 !!! "KHẨN"
 10LTT: THÔNG BÁO GẤP
 10LTT: THÔNG BÁO GẤP
 10ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP !!!
 09C2: THÔNG BÁO KHẨN CỦA TRƯỜNG CẦN CHÚ Ý !!!!!!!!!!
 10ĐT2: Thong bao den cac ban tham gia tinh nguyen va nop Doan phi.
 09ĐL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 09XC2: CHÚ Ý CÁC BẠN CHƯA VÀO ĐOÀN LỚP 09XC2
 09XC2: CHÚ Ý CÁC BẠN CHƯA VÀO ĐOÀN LỚP 09XC2
 09LTX: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP
 10CĐT2: Họp lớp tháng 5.
 10C2: CÁC BẠN ĐỌC KỸ THÔNG BÁO SAU.
 09XC2: Họp lớp tháng 5 để chuẩn bị cho việc bầu cử sắp tới
 10ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN!!!
 10XD2: Chú ý
 10MT: HỌP LỚP THÁNG 5
 09ĐT1: Họp lớp tháng 5!!
 10LTĐ: HỌP LỚP
 10H: Họp lớp tháng 5.........
 10XD3: 10XD3_THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5!
 10C2: Những bạn co tên sau đây liên hệ với NGÔ VĂN TƯ nhé

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 121 122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]