1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10ĐL2: thong bao
 08CĐT: thông báo
 10XH: Thời Gian Đăng ký Học Phần Chính Thức
 09LTC: Họp Lớp
 09ĐT1: Thông báo họp lớp tháng 12!!!!
 08XC1: THÔNG BÁO KHẨN 08XC1
 10C1: THÔNG BÁO
 10C1: THÔNG BÁO KHẨN
 10C1: THÔNG BÁO
 08T2: thông báo khẩn
 08T2: thông báo khẩn
 09C1: Lớp 09C1
 08C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08C1
 10T3: Khẩn ...!!!!
 09C1: Lớp 09C1
 10C2: THÔNG BÁO ĐẾN NHỮNG AI KHÔNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ!!!!!
 10C2: THÔNG BÁO NỘP GẤP SỔ ĐOÀN VÀ LỆ PHÍ ĐOÀN!
 10XH: Nội Dung Cuộc Họp Tháng 12
 10XD1: NOI DUNG HOP GIAO BAN THANG 12!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: THONG BAO CHO NHUNG SV HOC LOP CAM TINH DOAN!!!!!!!!!!
 10XD1: DANG KI THUC HANH MON TIN XAY DUNG HOC KY 210 CHU Y!!!!
 10XD1: DANG LI THUC HANH TIN XAY DUNG HOC KY 210 CHU Y !!!!!
 10ĐT2: DANH SÁCH SV CHƯA NỘP SỔ ĐOÀN VIÊN
 10ĐT2: KHẨN CẤP!
 09LTT: Yêu cầu tham dự chương trình gameloft
 09LTT: Dành cho bạn nào chưa đk đồ án phần mềm 1
 10XD3: 10XD333333333333333333333!!!
 10CĐT2: Thông báo họp lớp
 10T3: ken thông báo....!!!! T333333 chú ý
 10LTC: 10LTC
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP!!!
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN LỚP 08ĐT1
 08ĐT1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN LỚP 08ĐT1 ! "KHẨN"
 08ĐL2: THONG BAO DANG KI HOC LOP CAM TINH DOAN
 10XD1: HOP GIAO BAN THANG 12
 10C2: THÔNG BÁO NỘP GẤP SỔ ĐOÀN VÀ LỆ PHÍ ĐOÀN!
 10C2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
 10Đ2: HOP LOP TRIEN KHAI CONG TAC THANG 12
 09XD1: THONG BAO LOP CHI DOAN
 09ĐL1: NỘP SỔ VỚI ĐOÀN PHÍ
 08XC2: THÔNG BÁO KHẨN LỚP 08XC2
 08XC2: THÔNG BÁO KHẨN LỚP 08XC2
 10LTX: NỘI DUNG HỌP GIAO BAN THÁNG 12
 09ĐT1: Khẩn!!!
 08ĐL1: Các bạn chưa vào đoàn chú ý.
 08XC1: THÔNG BÁO CÁC BẠN CHƯA VÀO ĐOÀN
 10Đ2: THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN
 10XH: thông báo cho những ban chưa vào đoàn
 09C1: Lớp 09C1
 10XD1: HOC LOP CAM TINH DOAN!!!!!!!!!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157 158 159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]