1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10D2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP
 09DL2: CÁC BẠN 09ĐL2 CHÚ Ý????????????????????????????
 09D4: KHẨN CẤP THU HỒ SƠ 09D4
 09D4: KHẨN CẤP THU HỒ SƠ 09D4
 09D4: 09đ4 thông báo nộp hồ sơ tốt nghiệp
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP.VỀ VIỆC THỰC TẬP CÔNG NHÂN
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP VỀ VIỆC THỰC TẬP CÔNG NHÂN
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP!!!!!!!!!!!!!!!!!VỀ VIỆC THỰC TẬP CÔNG NHÂN
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP:" VỀ VIỆC_THỰC TẬP CÔNG NHÂN".
 10XD2: Thông bào họp lớp chuẩn bị thực tập công nhân(Lần 5)
 10C1: LỚP MÌNH SẼ ĐÁ BÓNG VÀO CHỦ NHẬT TUẦN SAU!
 10C1: NHẮC LẠI VỀ VIỆC NẠP TIỀN QUỸ LỚP!
 10XD2: Thông bào họp lớp chuẩn bị thực tập công nhân(Lần 4)
 10XD1: 10XD1 -THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO ĐỢT THỰC TẬP CÔNG NHÂN LẦN 3
 10C2: CHUẨN BỊ ĐĂNG KÝ HỌC KỲ 5 (112)
 10XD2: Thông bào họp lớp chuẩn bị thực tập công nhân(Lần 3)
 10C1: ĐÁ BÓNG VÀO SÁNG MAI (CHỦ NHẬT 22/4)!
 10XD1: file danh sách các bạn lớp 10XD1 đã đăng ký thực tập công nhân thông qua web của trường
 11KT2: CẦN XEM XÉT LẠI NGAY
 10XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO ĐỢT THỰC TẬP CÔNG NHÂN LẦN 2
 09XD2: họp lớp tháng 4 (LÀM HỒ SƠ TỐT NGHIỆP)
 09XD2: họp lớp tháng 4 (LÀM HỒ SƠ TỐT NGHIỆP)
 10XD2: Thông bào họp lớp chuẩn bị thực tập công nhân(Lần 2)
 10H: +10HTP
 10D2: Khẩn cấp: Lưu ý về các lớp học phần kỳ hè sẽ bị hủy sau ngày 22/04/12
 10LTDT: Thông báo Nộp Hồ Sơ Tốt Nghiệp Lớp 10LTĐT
 10XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10XD4: 10XD4 - THÔNG BÁO HỌP LỚP CHUẨN BỊ ĐI THỰC TẬP CÔNG NHÂN XÂY DỰNG
 10C1: KẾ HOẠCH ĐÁ BÓNG CHỦ NHẬT TUẦN NÀY!
 10XD3: THÔNG BÁO CHUẨN BỊ THƯC TẬP CÔNG NHÂN.
 10XD3: THÔNG BÁO CHUẨN BỊ THỰC TẬP CÔNG NHÂN.
 10XD3: THÔNG BÁO CHUẨN BỊ THỰC TẬP CÔNG NHÂN.
 09T1: THÔNG BÁO!
 09XC1: THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ THỂ CHẤT !!!
 09XD2: 09XD2 -họp lớp tháng 4 (LÀM HỒ SƠ TỐT NGHIỆP)
 10C2: CHÚ Ý VỀ VẤN ĐỀ ĐĂNG KÝ HỌC HÈ
 10XD1: Thông báo họp lớp tháng 4 và triển khai công việc thực tập công nhân lần 1
 10XD2: Thông bào họp lớp chuẩn bị thực tập công nhân
 09XD2: họp lớp tháng 4 (LÀM HỒ SƠ TỐT NGHIỆP)
 09XD2: hop lớp tháng 4 (LÀM HỒ SƠ TỐT NGHIỆP)
 09DL1: THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ TỐT NGHIỆP
 11DL2: HỌP LỚP 11DL2
 10C2: THÔNG BÁO
 11KT2: THÔNG BÁO NỘP BÀI MỸ THUẬT
 10H: SILICAT I
 09D2: thong bao hop lop
 10C1: NẠP TIỀN QUỸ LỚP!
 11XD2: họp lớp tháng 4
 10C2: 16H55 THỨ 4 TẠI PHÒNG A218 HỌP LỚP
 11MT2: Họp lớp tháng 4

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60 61 62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]