1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021

+ Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

+ Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220

+ Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10C2: Những bạn có tên sau...!
 10XH: Đăng ký hiến máu nhân đạo.
 09XD1: THÔNG BÁO GẤP
 10C2: Thöng báo lần 2
 10KT: NỘP TIỀN THỰC TẬP NHẬN THỨC
 10KT: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10XD3: Thông Báo Nộp Tiền Thực Tập Nhận Thức và Họp Lớp
 10H: Thông báo họp lớp tháng 10
 09DT1: Thông báo!
 10C2: THÔNG BÁO....!
 10DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP LÀM CHỨNG CHỈ GDTC !!!
 10CDT2: "VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG" - HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
 10XD2: thông báo họp lớp 10XD2
 10XD2: Những bạn sau chú ý
 10XH: Chú ý lớp 10XH
 09CDT: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09CĐT HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ LÀM ĐỒ ÁN
 10XD2: Nộp tiền TTNT ( TB lần 3)
 10XD1: thông báo về việc nộp tiền đi thức tập nhận thức
 10CDT2: Làm tín chỉ giáo dục thể chất.
 10DL2: Thông báo làm TC GDTC và nộp quỹ lớp
 10XD3: Chú Ý: Thông Báo Đổi Giờ Họp Lớp.
 10XD3: Thông Báo Đổi Giờ Họp Lớp.
 10LTX: KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II
 10KT: THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐI TT NHẬN THỨC
 10D3: Nộp tiền và ảnh đẻ làm Tín Chỉ Thể Dục
 10LTX: DANH SÁCH THỰC TẬP
 10T2: Thông báo làm tín chỉ giáo dục thể chất!!
 09T1: HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
 09XC2: V/v nộp ảnh thẻ và danh sách thực tập cùng giấy xác nhận của cơ quan xin thực tập
 10T2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÀI TRỢ HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG
 10LTDL: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 10XD2: Nộp tiền TTNT ( TB lần 2 )
 10LTX: DANH SÁCH THỰC TẬP
 10XD3: THÔNG BÁO ĐỔI GIỜ HỌP LỚP
 10XH: Thay đổi thời gian họp lớp.
 10DL2: Thông báo làm tín chỉ GDTC
 10N: LỚP 10N CHÚ Ý!!!
 10XC: THÔNG BÁO HỌP LỚP 10XC- CHÚ Ý 10XC
 10XD2: Nộp tiền TTNT
 10XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10XD4: THÔNG BÁO HỌP LỚP!!!
 10T2: THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐOÀN LẦN CUỐI
 10CDT1: Thông Báo Làm chứng chỉ GDTC
 10C2: THÔNG BÁO TỪ ĐOÀN THANH NIÊN
 10XD2: thông báo họp lớp 10XD2
 10DL2: Thông Báo Làm chứng chỉ GDTC
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐI THỰC TẬP NHẬN THỨC VÀ SỔ RÈN LUYỆN
 09XC1: Thông báo họp lớp về đi thực tập TN và làm chứng chỉ GDTC
 10XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10XD3: 10XD3 -THÔNG BÁO KHẨN

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 103 104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]