1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10Đ2: Nộp quỷ lớp:
 10T3: Hoc lớp cảm tình đoàn t3...!!!!
 10XD1: HOC LOP CAM TINH DOAN!!!!!!!!!!!
 10XD1: GIAO LUU VOI LANH DAO NHA TRUONG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08XD3: Thông báo 08XD3
 08T2: DANH SÁCH 15 BẠN SV ĐI THAM DỰ GIAO LƯU VÀO TỐI THỨ 6 !!! (KHẨN)
 10Đ2: NỘP TIỀN CHO HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CỦA LỚP
 08CĐT: thông báo khẩn
 10T3: Họp lớp tháng 12...!!!
 09XD2: THÔNG BÁO HỌP LỚP!
 09XD2: HỌP LỚP THÁNG 12
 10XD3: THÔNG BÁO HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN
 08ĐT1: Bắt đầu tiếp nhận ý kiến phản hồi của sinh viên trong học kỳ 110.
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN HỌP LỚP THÁNG 12
 10T2: 10T2 THôNG BÁO !vIỆc HỌC NGOẠI Ngũ 1
 10XD1: nhung sv hoc lop cam tinh doan
 10CĐT2: Thong bao den lop.
 10XD3: thông báo!!!!!!!!!!!
 09LTT: Kế hoạch tiễn đưa linh cữu ba bạn Vi
 09ĐL1: THÔNG BÁO LẨN CUỐI
 10T3: thông báo...
 09T1: HỌP LỚP T12
 10Đ2: DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I -NH 2010-2011
 08ĐT2: THÔNG BÁO TẬP TRUNG 10 SV LÀM TIỂU LUẬN HỆ THỐNG VIỄN THÔNG (Th. Hà) !!!
 08ĐT2: THÔNG BÁO TẬP TRUNG 10 SV LÀM TIỂU LUẬN HỆ THỐNG VIỄN THÔNG (Th. Hà) !!!
 08ĐT1: DANH SÁCH CÁC BẠN SINH VIÊN THAM DỰ BUỔI ĐỐI THOẠI VỚI NHÀ TRƯỜNG
 08ĐT2: DANH SÁCH 15 BẠN SV ĐI THAM DỰ GIAO LƯU VÀO TỐI THỨ 6 !!! (KHẨN)
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN HỌP LỚP THÁNG 12( LẦN 2)
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN SV LỚP 08ĐT1 !!!
 10ĐT2: DS ĐƯỢC MIỄN GIẢM HP
 10T2: Chú ý!!!
 10T3: Thông báo
 10T3: thông báo
 08Đ3: HHHHHHHHooooooooooooooTTTTTTTTTTTTTT
 08Đ3: danh sách tham dự giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV
 09XC2: V/v tổ chức đối thoại giữa sinh viên với ban lãnh đạo nhà trường
 10LTĐL: THÔNG BÁO NÔP TIỀN QUỸ LỚP.
 09ĐL1: 09DL1 CHU Y
 10T3: T3...!!!
 09LTT: Tập trung đi viếng tang ba bạn Vi
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN SV LỚP 08ĐT2 !!!
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN SV LỚP 08ĐT2 !!!
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN SV LỚP 08ĐT2 !!!
 10Đ1: 10Đ1 CHÚ Ý !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09LTC: Điểm Rèn Luyện
 10T2: 10T2 THONG BAO KHAN :TKB HOC KI HAI CO MOT CHUT THAY DOI
 10XD1: THONG BAO CUA PHONG Y TE
 10XD1: -THONG BAO CHO AI DOAN VIEN VA CHUA DOAN VIEN CHU Y
 10XD1: -NOI DUNG HOP GIAO BAN THANG 12!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: -ý kiến phản hồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148 149 150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]