1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11DL2: NHẬN TỜ GIẤY ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.
 09XD2: THÔNG BÁO KHẨN.
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN
 11XC2: Thông báo
 11MT1: THÔNG BÁO ĐẾN TẬP THỂ LỚP 11MT1!
 10LTD: THONG BAO
 09XC2: Thông báo vô cùng khẩn cấp đề nghị đọc …!!!
 11XH1: ĐĂNG KÝ HOC TÂP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 11XC1: -V/v NỘP GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11XC1: V/v NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 11T3: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 11DL1: CÁC BẠN ĐL1 CHÚ Ý.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10KT: THÔNG BÁO NGHĨ TIN HỌC ĐỒ HỌA
 11XD1: hop lop
 10CDT2: Thông báo nộp quỹ lớp.
 11C1: thong bao khan
 10C2: NỘP TIỀN QUỸ
 10C2: KHẨN CẤP + CÁC BẠN CÓ TÊN SAU
 11D4: đá banh 11d4
 09DL2: THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẠN 09ĐL2
 09DL2: CÁC BẠN SINH VIÊN 09ĐL2 CHU Ý??????????????????
 11XD4: thông báo...khẩn
 11CDT1: HỌP LỚP THÁNG 2
 11MT2: NEW!!!! NEW!!!! NEW!!!
 11DL1: Nhắc Lại HỌP Lớp 11 ĐL1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11DL1: NHẮC LẠI Họp Lớp 11ĐL1
 11DL1: NHẮC LẠI Họp Lớp 11ĐL1
 11LTC: THÔNG BÁO
 11XC1: --V/v NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 11XC1: V/v NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 11XC1: -V/v NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 11XC1: V/v NỘP GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11XC1: V/v NỘP GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 10C2: THÔNG BÁO NỘP SỔ NGOẠI TRÚ + SỔ RÈN LUYỆN + GIẤY NHẬN XÉT CÔNG AN
 11XC2: CHÚ Ý !
 11D1: thong bao khan
 10H: 10H thông bao gấp !!!!
 11MT2: Thông báo khẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11DL2: Thông báo họp lớp 11DL2
 11N: NẠP GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ...
 11DL1: THONG BAO HOP LOP LAN 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
 11DT1: Dành cho các bạn KHÔNG đi HỌP LỚP !!!!!
 11MT1: THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN NỮ LỚP 11MT1!
 10XD1: NHẮC LẠI THÔNG BÁO HỌP LỚP LẦN 2
 10T3: Thông Báo Tập Trung Lớp 10T3 ...!!! (New) Lần 1
 11XC1: V/v NỘP GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11XC1: V/v NHẬN GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11XC1: V/v NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 11XC3: THÔNG BÁO KHẨN HỌP LỚP 11XC3

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74 75 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]