1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10DT1: HỌP LỚP KHẨN CẤP
 10T1: Thông báo
 11C2: họp lớp khẩn
 12QX1: họp lớp tháng 11/2012 của lớp 12qx1
 11HTP: THÔNG BÁO:
 11H: thông báo họp lớp khẩn
 09HTP: 09HTP
 11C2: HỌP LỚP KHẨN CẤP
 12XC1: HỌP LỚP SINH HOẠT THÁNG 11
 11C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN........
 10C2: HỌP LỚP-NHẮC LẦN 3
 11XC2: 11XC2 họp lơp gấp nào!!!!!!!!!!! Thứ 5 ngày 8 tháng 11. 11h phòng A101...
 11DL2: Thông báo để chuẩn bị cho hoat động sắp tới chào mừng ngày 20/11 và kỷ niệm 50 năm thành lập trường
 10T3: HỌP LỚP KHẨN 10T3 !!
 12XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 11/2012 LỚP 12XD3
 11KT1: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP THÁNG 11
 11KT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 11/2012
 11XD4: Cắm Trại
 10DL2: họp lớp tháng 11 khẩn
 10DL2: họp lớp tháng 11 ....khẩn
 10MT: Họp lớp 10MT tháng 11
 11C1: thông báo họp lớp khẩn...........
 11DL2: Thông báo để chuẩn bị cho hoat động sắp tới chào mừng ngày 20/11 và kỷ niệm 50 năm thành lập trường
 10C2: HỌP LỚP-NHẮC LẦN 2
 11DL1: THÔNG BÁO HỌP LỚP.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP!!!
 10DT2: Thông báo họp lớp khẩn
 11KT1: THÔNG BÁO VỀ CẮM TRẠI 16-18/11
 11KT1: THÔNG BÁO VỀ CẮM TRẠI 16-18/11
 12Đ1: HỌP LỚP 12Đ1
 11LTT: Thông báo! Họp lớp Tháng 11.
 10XD3: NỘP SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP
 10XD3: THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ VẤN ĐÁP
 11C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN....................
 11CDT1: HỌP LỚP GẤP
 11CDT1: HỌP LỚP GẤP
 11CDT1: HỌP LỚP GẤP
 11CDT1: HỌP LỚP GẤP
 11MT1: Họp lớp tháng 11!!!
 11MT2: HỌP LỚP KHẨN
 10C2: HỌP LỚP CHUẨN BỊ CẮM TRẠI
 11D4: 11D4 chú ý
 11MT1: Họp lớp đầu tháng 11
 10T3: Hội trại!!!!
 10C1: Thông báo
 11CDT1: THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THÁNG 11
 12XC1: NHẬN SỔ NGOẠI TRÚ+SỔ RÈN LUYỆN+sách NIÊN GIÁM.Bạn nào chưa nhận thì liên hệ LT để nhận.
 11KT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 11
 11KT2: -THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 11
 11KT2: -THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 11

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 34 35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]