1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09T2: Họp lớp tháng 2
 09LTX: THÔNG BÁO NHẬN BÁO CÁO THỰC TẬP
 10LTC: NỘP SỔ NGOẠI TRÚ VÀ TIỀN QUỸ GẤP!!!
 09T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP !
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09LTC: Họp Lớp
 10T1: Họp lớp!!!
 10T2: thong bao:Mon hoc mang may tinh cua thay LY
 08XD1: nhận sổ báo cáo thực tập
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ NHẬN HỌC BỔNG CỦA QUỶ ABPDN
 08KT: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08KT
 08XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 08T1: Họp Lớp Tháng 2
 08T1: Họp Lớp Tháng 2
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08N
 08XD3: DOWLOAD đơn thực tập
 08XD3: DOWLOAD đơn thực tập
 10ĐT2: THONG BAO KHAN
 08XC2: THÔNG BÁO NỘP TIỀN MUA SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP
 10ĐL2: NỘP SỔ RÈN LUYỆN
 10CĐT1: SỔ RÈNG LUYỆN
 10MT: CHU Y! THONG TIN KHAN!
 10LTĐ: SỔ RÈNG LUYỆN
 09LTĐ: THÔNG BÁO HỌP LỚP . MỜI TẤT CẢ SINH VIÊN LỚP 09LTĐ ĐÚNG 16H NGÀY 22 / 02/ 2011 PHÒNG A218 ĐỂ HỌP LỚP. YÊU CẦU KHÔNG SINH VIÊN N
 10LTT: NGHĨ HỌC THỰC HÀNH VB.NET
 09C2: THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌP LỚP
 09C2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10MT: THAY DOI THOI GIAN HOP LOP!
 10MT: HỌP LỚP
 09LTT: Đồ Án CNTT Nhóm 7 (Thầy Huỳnh Công Pháp)
 10T1: Hop lop!!!!
 08XD1: thực tập tốt nghiệp
 09C1: họp lớp
 09LTĐT: THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP LỚP!
 08XD2: THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP
 10T1: Họp lớp đầu năm!!!!!
 09XD2: THONG BAO HOP LOP
 08XD3: Thông báo khẩn đến 08XD3
 10CĐT2: @*@ THONG BAO HOP LOP @*@
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP !!!
 10C2: THÔNG BÁO!!!!!!!!!!!!!!!!
 09LTC: Họp Lớp
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐT-VT CỦA THẦY NGUYỄN VĂN THỊNH ! "KHẨN"
 08MT: NHẬN ĐỒ ÁN MÔI TRƯỜNG 2
 08XD1: sinh viên nhóm thầy Dũng hướng dẫn
 10ĐL1: Thông Báo (10ĐL1)
 08XD1: thực tập tốt nghiệp
 09LTX: THÔNG BÁO KHẨN........./
 10CĐT2: Nhanh chóng nộp quỹ lớp
 10CĐT2: NỘP QUỸ LỚP!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135 136 137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]