1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11KT2: -THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 11
 11KT2: -THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 11
 12XC1: DANG KI THAM GIA HOI TRAI
 11KT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 11
 12ĐT1: HỌP LỚP
 12ĐT1: HỌP LỚP
 11CDT1: ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI TRẠI
 11T1: THÔNG BÁO
 11T1: HỌP LỚP
 11C1: KẾ HOẠCH CẮM TRẠI NGÀY 16-17-18/11/2012
 12ĐT1: thông báo nộp tiền môn vẽ kt
 11XD2: thông báo mới
 11XD2: thông báo mới
 11XD2: thông báo mới
 11XD2: thông báo mới
 11XD2: thông báo mới
 11XD2: thông báo mới
 10DT1: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI TRẠI
 10C2: KẾ HOẠCH CẮM TRẠI NGÀY 16-17-18/11/2012
 11D4: họp lớp 11d4
 11KT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 11
 10MT: XEM VĂN NGHỆ ĐÓN TÂN SV KHOA HÓA
 11DL2: Thông báo để chuẩn bị cho hoat động sắp tới chào mừng ngày 20/11 và kỷ niệm 50 năm thành lập trường
 11C1: thông báo nộp tiền đoàn
 11T2: HỌP LỚP THÁNG 11
 10CDT2: thông báo lớp đồ án của thầy Thống.
 11D4: 11D4
 11DL2: Thông báo họp lớp
 11MT1: Thông báo về kế hoạch tham gia trại!
 11XH1: Họp lớp
 11HTP: THÔNG BÁO:
 12HTP1: thong bao dai hoi chi doan
 12XC1: VĂN NGHỆ
 12XC1: HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
 12XD3: THÔNG BÁO LỚP 12XD3 CHUẨN BỊ TIÊN VÀO TUẦN SAU NỘP TIỀN QUỶ LỚP
 11H: Thông báo BCS-BCH và tập thể lớp 11H
 10C1: Thông Báo
 11DT2: Thông Báo 2
 11DT2: Thông Báo 2
 11DT2: Thông Báo 2
 11DT2: Thông Báo 2
 11DT2: Thông Báo 2
 11DT2: Thông Báo_Thông Báo
 11DT2: Thông Báo_Thông Báo
 11DT2: Thông Báo_Thông Báo
 12Đ1: Thông báo 12D1
 12XC1: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 12XC1
 11XD4: Nộp báo cáo
 11XD4: Thông báo NGUYỄN MẠNH HÙNG GỌI GẤP CHO MÌNH NGAY
 11XC1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 35 36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]