1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP VÀ ĐẠI HỘI.
 10ĐT2: THONG BAO KHAN CAP!!!...
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09ĐT1: Thông báo họp lớp tháng 10
 10H: Gửi ddeesn ban cán sự lớp 10H
 09XD3: 09XD3 -THÔNG BÁO GẤP
 08CĐT: thông báo
 09XC1: Gấp Gấp
 08ĐT1: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 08ĐT1
 08ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN 08ĐT1
 09H: CHÚ Ý!!!!!
 09H: CHÚ Ý!!!!!
 09H: CHÚ Ý!!!!!
 09H: CHÚ Ý!!!!!
 09H: CHÚ Ý!!!!!
 09H: CHÚ Ý!!!!!
 09XD3: THÔNG BÁO GẤP
 09KT: Thông Báo Lớp 09KT -*-*- 09KT -*-*- 09KT -*-*-
 09Đ4: thong bao hop lop den lop 09D4
 09XC2: Thông báo về hạn cuối thu tiền thực tập đợt 2
 09XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10 !!!
 10C2: Lớp 10C2 xem thông báo nộp tiền
 10C2: Lớp 10C2 xem thông báo nộp tiền
 09XD1: THONG BAO HOP LOP GAP
 09XC1: Hop lop
 08XC2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN LỚP 08XC2
 09XC2: V/v xét học bổng khuyến khích cho những bạn có thành tích học tập tốt
 08Đ3: HỌP CHI ĐOÀN THÁNG 10
 09XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP VÀ NỘP TIỀN THỰC TẬP!!!
 09XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP VÀ NỘP TIỀN THỰC TẬP!!!
 09XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP VÀ NỘP TIỀN THỰC TẬP!!!
 09ĐL2: THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐI DỰ KHAI GIANG NĂM HỌC MỚI
 09LTĐT: DANH SÁCH DỰ KHAI GIẢNG NĂM HỌC
 09KT: Thông Báo Mới -*-*- 09KT -*-*- 09KT -*-*-
 09ĐL2: KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
 09ĐL2: KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
 09LTĐT: DANH SACH ĐI DỰ LỄ KHAI GIANG VAO NGAY 8/10/2010 THỨ 6
 09LTĐT: DANH SÁCH DỰ LỄ KHAI GIẢNG
 09LTĐT: DANH SÁCH DỰ KHAI GIẢNG NĂM HỌC
 09N: 09N- Thong Bao
 09Đ4: Du le khai giang
 09T2: THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LỚP 09T2
 09Đ2: THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI BẦU BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KÌ 2010=2011
 09Đ2: THÔNG BÁO TỚI LỚP 09Đ2
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN CÁC BẠN SV LỚP 08ĐT2 !
 09KT: Thông Báo Cập Nhật -*-*- 09KT -*-*- Danh Sách Nhóm Thực Tập -*-*-
 09XD2: THONG BAO KHAN
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT TA BAN CAN SU
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT TA BAN CAN SU

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169 170 171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]