1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11T2: Sổ rèn luyện vs Sổ ngoại trú
 10CDT1: thông báo
 11KT2: thông báo họp lớp tháng 1
 11KT2: thông báo họp lớp tháng 1
 11KT2: thông báo họp lớp tháng 1
 11KT2: thông báo họp lớp tháng 1
 11KT2: thông báo họp lớp tháng 1
 10DL1: THÔNG BÁO LẠI
 10DL1: THÔNG BÁO LẦN CUỐI
 12LTDL: THÔNG BÁO
 11XH1: họp lớp tháng 1
 11LTT: Thông báo! DAPM I
 12DT2: THÔNG BÁO
 12DT2: thông báo
 11CDT1: THÔNG BÁO
 10MT: Chương trình Lễ kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam Festival "Tự hào Sinh viên Đại học Đà Nẵng".
 11XD1: HỌP LỚP11XD1
 11XD1: HỌP LỚP 11XD1
 11XD1: HỌP LỚP 11XD1
 10DT2: HỌP LỚP THÁNG 01/2013
 11KT2: Thông báo các bạn sinh viên trong lớp th kiến trúc nhà ở 1
 11DL1: 11DL1:THÔNG BÁO HỌP LỚP.
 11DL1: 11DL1:THÔNG BÁO HỌP LỚP.
 10C2: HỌP LỚP- NHẮC LẠI
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 12HTP1: thong bao hoc bu
 11D4: thông báo khẩn
 11DT1: HỌP LỚP THÁNG 1 ( VÀO NGÀY 10/01/2013 )
 11DT1: HỌP LỚP THÁNG 1
 10C1: thông báo
 10C2: HỌP LỚP THÁNG 01/2013
 12MT1: Thông báo học bù hóa vô cơ
 10MT: HỌP NHÉ..BÀN VỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
 10XH: Tất cả 65 SV đã đăng ký làm ĐACN hạ tầng lưu ý
 10C2: THÔNG BÁO
 11XD4: THÔNG BÁO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD4: THÔNG BÁO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD4: THÔNG BÁO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD2: thông báo mới
 11LTT: Thông báo!
 10C2: LÀM ẢNH TẬP THỂ LỚP
 11LTD: THẺ BẢO HIỂM
 11LTT: Thông báo! Đồ Án Phần Mềm I.
 12XD2: thông báo
 11LTDT: Nhận thẻ BHYT
 11XC1: V/v NHẬN SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ, BẢO HIỂM Y TẾ + BẢO HIỂM XÃ HỘI
 11XC1: V/v NHẬN SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ, BẢO HIỂM Y TẾ + BẢO HIỂM XÃ HỘI
 11XC1: V/v NHẬN SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ, BẢO HIỂM Y TẾ + BẢO HIỂM XÃ HỘI
 11D3: Thông báo đã có BHYT
 11XD4: ĐÃ CÓ THẺ BẢO HIỂM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 29 30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]