1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10CĐT2: thong bao lan cuoi ve so ngoai tru.
 10XD1: thong bao cuoi cung ve viec nop so ngoai tru
 10XD1: noi dung hop giao ban thang 1
 08XD1: thông báo họp lớp
 09XC1: THONG BAO KHAN~ !
 08MT: PHÂN LỚP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
 10XD3: 10XD3 CHÚ Ý!!!
 10KT: THÔNG BÁO VỀ NỘP SỔ NGOẠI TRÚ 10KT
 09ĐL2: THONG BAO HOP LOP THANG 1
 10XC: lớp 10XC
 09HTP: -THAY ĐỔI HẠN CUỐI NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 09HTP: THAY ĐỔI HẠN CUỐI NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 09HTP: THAY ĐỔI HẠN CUỐI NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 09HTP: -THAY ĐỔI HẠN CUỐI NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 09HTP: THAY ĐỔI HẠN CUỐI NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 09HTP: THAY ĐỔI HẠN CUỐI NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 10ĐT2: Thay đổi địa điểm nhận lịch lớp
 10ĐT2: THÔNG BÁO
 10ĐT2: THÔNG BÁO
 10ĐT2: Thông báo khẩn
 10ĐT2: Khẩn cấp!!!!!!!!!!!!!!
 10LTC: THÔNG BÁO VỀ VIỆC VAY VỐN TÍN DỤNG
 08Đ1: THÔNG BÁO GẤP
 09XD2: HỌP LỚP THÁNG 1!
 10LTT: THONG BAO VE VIEC VAY VON TIN DUNG
 10XD3: THÔNG BÁO NỘI DUNG KHẨN
 09T2: Vấn đề vay vốn sinh viên
 08CĐT: 08 CDT Thong bao
 10LTC: THÔNG BÁO KHẨN!!!
 10LTT: THONG BAO KE KHAI CHO O
 10ĐT2: THỜI GIAN NHẬN LỊCH LỚP
 09N: Thong Bao Tat Nien
 09LTC: Liên Hoan Cuối Năm
 10XH: HỦY HỌP LỚP
 09LTC: Bóng Đá
 08C2: Đá bóng
 09LTC: Nộp Sổ Ngoại Trú + Phiếu Đánh Giá Kết Quả Rèn Luyện
 08Đ1: CHÚ Ý
 10XD2: Nộp gấp
 08Đ1: THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP
 10XD3: THÔNG BÁO NHẬN SỔ NIÊN GIÁM VÀ NỌP SỔ NGOẠI TRÚ!!
 10LTC: Nộp sổ Ngoại Trú
 09LTC: Liên Hoan Cuối Năm
 09ĐL1: THONG BAO HOP LOP 09DL1
 09LTC: Liên Hoan Cuối Năm
 09LTC: Đá Bóng
 10XD1: thong bao ve viec so ngoai tru va so ren luyen
 10ĐT2: THONG BAO GAP
 10ĐT2: THONG BAO THOI GIAN NHAN LICH LOP!
 10ĐT2: THONG BAO THOI GIAN NHAN LICH LOP!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140 141 142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]