1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10N: Hop Lop gap
 10CĐT2: Nộp giấy xác nhận gấp.
 10CĐT1: HỌP LỚP
 08XC1: XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN VÀ VẤN ĐỀ TỐT NGHIỆP
 10XH: Thông Báo Gấp !!!
 09H: CHÀO MỪNG!!CHÀO MỪNG 08/03
 09H: CHÀO MỪNG!!CHÀO MỪNG 08/03
 10ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN!!!!
 09H: THÔNG BÁO KHẨN!
 09C2: THÔNG BÁO
 10LTT: THÔNG BÁO
 09N: Mung ngay 8/3
 08T1: Họp Lớp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08T1: Họp Lớp !!!!!!!!!!!!!!!
 10CĐT2: Nộp gấp sổ ngoại trú và sổ rèn luyện.
 08T1: Sổ Ngoại Trú
 08T1: Sổ Ngoại Trú
 08T1: Đăng Ký Sổ Ngoại Trú
 08XD2: THÔNg BÁO NHÓM ĐA TỐT NGIỆP CỦA THẦY PHÚC HƯỚNG DẪN
 08XD2: THÔNg BÁO NHÓM ĐA TỐT NGIỆP CỦA THẦY PHÚC HƯỚNG DẪN
 10CĐT1: nộp sổ ngoại trú
 10ĐL2: nhận sổ ngoại trú
 PĐT: Yêu cầu gởi tin có dấu và đúng cú pháp chính tả tiếng Việt. Không post nhiều lần một mẫu tin!!!
 08ĐL2: THONG BAO
 08C2: Họp lớp
 10C1: thong bao
 10LTT: THÔNG BÁO GẤP
 10LTX: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3
 10T1: Thông báo khẩn cấp
 09XH: THÔNG BÁO VỀ EMAIL CỦA LỚP.
 08XD2: THÔNG BÁO VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
 10C2: THÔNG BÁO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10C2: THÔNG BÁO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10C2: THÔNG BÁO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10CĐT1: HỌP LỚP TRƯỚC KHI ĐI QUÂN SỰ
 10C2: thonh bao LAN 2 nop so ren luyen lai gap!
 09LTĐL: Họp lớp tháng 3
 08ĐT1: THÔNG BÁO LẦN CUỐI ĐẾN SINH VIÊN TẬP THỂ 08ĐT1
 10LTĐ: THÔNG BÁO
 10LTĐL: THÔNG BÁO THAM GIA HỘI TRẠI 26/3
 10ĐL2: THÔNG BÁO
 10T2: THÔNG BÁO
 10H: Lớp 10H chú ý!!!
 09Đ2: THONG BAO KHAN CAP
 09XH: THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP CẤP THOÁT NƯỚC.
 10XD3: THÔNG BÁO NỌP SỔ NGOẠI TRÚ GẤP.
 10Đ1: 10D1 CHU Y .........................................
 08H: Họp lớp khẩn
 09LTX: THÔNG BÁO NỘP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ
 08ĐT1: THÔNG BÁO LẦN CUỐI ĐẾN SINH VIÊN TẬP THỂ 08ĐT1

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128 129 130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]