1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ Thông báo về việc cập nhật phòng học và thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Kỳ 123).

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK123] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2022-2023; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2022 - 2023.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XD3: Thông báo 11 XD3
 11D3: THONG BAO HOP LOP DAU NAM
 11DL2: Thông báo tới lớp 11DL2
 11DL2: Thông báo tới các SV lớp 11DL2
 10CDT1: THÔNG BÁO HỌC LẠI CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA
 11C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 10XD3: HOC LẠI CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA!
 10C2: THÔNG BÁO HỌC LẠI MÔN CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA
 10C2: THÔNG BÁO
 10CDT2: sổ ngoại trú, rèn luyện và giấy xác nhận.
 10DT2: Thông báo học LT tại Softech Aptech
 11HTP: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 8 LẦN 2 !!!
 11HTP: THÔNG BÁO CỰC KỲ QUAN TRỌNG !!!
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM - CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM - CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN
 11H: Thông báo
 10DT2: Thông báo khẩn
 11KT2: SỔ NGOẠI TRÚ
 11XD2: nộp sổ
 11XH1: Nhận lại sổ ngoại trú
 11DL2: Thông báo họp lớp 11DL2
 10C2: XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN - NHẮC LẠI
 10CDT2: các bạn chưa nhận sổ rèn luyện chú ý.
 10XD1: THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP 10XD1
 11D3: thong bao nop hoc phi 112
 11KT1: TH thiết kế Kiến trúc công cộng I
 10CDT1: thông báo
 10DT2: Đính chính thông báo
 10DT2: Thông báo khẩn
 11KT2: thông báo về môn TH KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG 1
 11H: thông báo
 11N: THÔNG BÁO KHẨN
 11N: THÔNG BÁO KHẨN
 11N: THÔNG BÁO KHẨN
 11N: THÔNG BÁO KHẨN
 11DL2: Thông báo nộp sổ rèn luyện và sổ ngoại trú
 11DL2: Thông báo họp lớp đầu năm 11DL2
 11XD2: phòng trọ
 10C2: ĐIỂM RÈN LUYỆN
 10C2: THÔNG BÁO
 11XD4: Học Tập
 10CDT2: Chuẩn bị cho buổi họp lớp sắp tới.
 11C1: Hoàn thành tự đánh giá điểm sổ rèn luyện.
 11T2: Một số thông báo của Phòng Đào Tạo cho kì 112.
 10DT2: Thông báo lớp học (miễn phí) "Lập trình Androi"
 10MT: Đăng ký môn học bổ sung...
 11KT1: DKMH
 11KT1: HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 10DL2: Đăng kí môn học bổ sung....

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48 49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]