1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 08CDT: thông báo
 08DT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2 ! "KHẨN"
 10DL2: THÔNG BÁO QUAN TRỌNG.........................
 10C2: THÔNG BÁO!
 08XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP CUỐI NĂM
 08XC2: THÔNG BÁO NHẬN ẢNH TỐT NGHIỆP_CẢ KHOA KTXD
 10XD1: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!
 08XC2: ĐĂNG KÝ MỞ LỚP ĐA XÂY DỰNG CẦU - KHẨN TRƯƠNG
 08DT1: THÔNG BÁO ĐẾN TẬP THỂ 08ĐT1
 10KT: THÔNG BÁO TỔNG KẾT LỚP
 10DT1: NỘP GIẤY NHẬN XÉT CÔNG AN !!!
 08XC2: ĐĂNG KÝ MỞ LỚP ĐA XÂY DỰNG ĐƯỜNG- GẤP GẤP
 08DT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2 ! "KHẨN"
 08DL1: THÔNG BÁO KHẨN
 09DT1: Thông báo mở lớp đồ án kỹ thuật mạch
 08D1: -THÔNG BÁO GẤP LỚP 08Đ1
 10LTD: thong bao
 09LTDT: THÔNG BÁO HỌP LỚP !!!!!!!!!!!!!
 10DL2: HỌP LỚP...........
 10DL2: THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
 08XC2: KẾT QUẢ HỌC PHẦN XÂY DỰNG CẦU 210XDC
 08T1: Họp Lớp !!!
 08T1: Họp Lớp !!!
 10DT2: HỌP LỚP CUỐI NĂM!!!!
 08XH: 08xh_Khẩn
 08XH: 08xh_Khẩn
 10XD1: LỚP 210KNGT02 CHÚ Ý-ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KỸ NĂNG GIAO TIẾP
 09LTT: Nộp đĩa CD cho thư viện
 08CDT: Tống Thanh Thuận và Phùng Việt lớp 09CĐT
 08CDT: NẠP BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN MÔN VI ĐIỀU KHIỂN THẦY LUÂN( thông báo lần 2)
 08DT1: 08ĐT1 THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 08DT1: 08ĐT1 THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 10XD3: CÁC BẠN CẢM TÌNH ĐOÀN CHÚ Ý!
 08XD3: THÔNG BÁO ĐẾN SV TỐT NGHIỆP 08XD3
 08D1: thông báo gấp
 08D1: THÔNG BÁO GẤP LỚP 08Đ1
 10KT: THÔNG BÁO
 10LTC: 10LTC chú ý "NỘP ĐOÀN PHÍ"
 09LTC: Khẩn cấp
 08CDT: THÔNG BÁO
 10C2: THÔNG BÁO!
 10H: Họp lớp cuối năm..........
 08CDT: Thông báo làm báo cáo môn học THỰC TẬP VI ĐIỀU KHIỂN thầy Luân
 10D1: HOP LOP
 09XD1: Thông báo gấp
 08CDT: Địa chỉ download tập đính kèm ở đây
 08CDT: THÔNG BÁO KHẨN
 08C2: HỌP LỚP
 10C2: THÔNG BÁO !!!!
 10T2: Thông báo khẩn!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
109 110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]