1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09XC1: THÔNG BÁO GẶP MẶT SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH VÀ HỌP LỚP !!!
 10XD2: Thông báo
 09XD2: THÔNG BÁO GẶP MẶT SV LÀM DACN Và HỌP LỚP KHẨN CẤP
 09XD2: THÔNG BÁO GẶP MẶT SV LÀM DACN Và HỌP LỚP KHẨN CẤP
 10DL2: Thông báo...
 10DL2: Thông báo...
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 10LTX: NOI DUNG CAN XEM
 09XD3: THÔNG BÁO GẤP
 10XD2: Thông báo họp lớp tháng 5
 09XD2: Nộp sổ ngoại trú
 09MT: Họp lớp tháng 5
 10DL2: Họp lớp tháng 5.
 09XC2: Thông báo về bổ sung giấy tờ trong hồ sơ tốt nghiệp
 09N: Các ban lưu ý
 09XD2: THÔNG BÁO GẶP MẶT SV LÀM DACN CỦA BAN CHỦ NHIÊM KHOA
 09XD2: THÔNG BÁO GẶP MẶT SV LÀM DACN CỦA BAN CHỦ NHIÊM KHOA
 09CDT: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 11T1: QUÂN SỰ
 11KT1: HỌP LỚP THÁNG 5
 09N: THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TN NHÓM THẦY VINH
 09N: Thông báo đồ án TN nhóm thầy vinh
 10CDT1: thông báo họp lớp tháng 5
 11D1: hop lop thang 5.
 11N: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 10T3: 10T3 Chú Ý Nộp Lý Lịch Trích Ngang
 11XC2: Thông Báo Họp Lớp!!!!
 11T3: Thay đổi lịch họp lớp
 10DT1: THÔNG BÁO KHẨN
 09XD2: HỌP LỚP THÁNG 5 ---> ( XÉT RÈN LUYỆN TRƯỚC KHI RA TRƯỜNG)
 09XD2: HỌP LỚP THÁNG 5 ---> ( XÉT RÈN LUYỆN TRƯỚC KHI RA TRƯỜNG)
 11XD3: Thông báo họp lớp tháng 5- ngày 17/5/2012
 10XD4: chú ý.....!!!!!!!!!!!
 10DT1: MẪU ĐÍNH KÈM ĐÂY
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5.
 10LTC: Họp Lớp Gấp
 11H: Thông báo họp lớp 11H
 09DL1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC
 11XH1: hop lop thang 5
 10DT1: LỚP ĐỒ ÁN KỸ THUẬT MẠCH THẦY THỊNH HƯƠNG DẪN CHÚ Ý
 11T3: Thông báo họp lớp cuối năm
 11D1: Thông Báo Họp Lớp Tháng 5
 09HTP: XẾP ĐIỂM RÈN LUYỆN
 10DT1: THÔNG BÁO KHẨN CẤP
 10DT1: THÔNG BÁO KHẨN
 11XC3: thông báo họp lớp tháng 5
 11XC3: thông báo họp lớp tháng 5
 11T2: Thứ 5 này thi xong ở lại phòng A214 họp lớp cuối kỳ nhá ace :)~♥
 10XD2: Thông báo khẩn cấp
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5.

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
55 56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]