1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10CDT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP.
 09DL2: THÔNG BÁO ĐÁ BÓNG LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN_NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN_NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 09XC1: THÔNG BÁO NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 11DL1: THÔNG BÁO HỌP KHẨN.CÁC BẠN 11ĐL1 Chú ý..........................................
 11N: THÔNG BÁO HỌP LỚP GẤP
 11C1: THONG BAO VE GIAI BONG DA KHOA CO KHI
 10XD4: 10XD4 KÝ GIẤY!!
 11XD4: Thong bao lai !!!!!!!!!!!
 10DL2: thông báo về giải bóng đá khoa cơ
 11XD4: Thong bao lan cuoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11D4: 11D4
 09D2: THÔNG BÁO KHẨN !
 09D2: THÔNG BÁO KHẨN !
 09HTP: DANH SÁCH SV CHƯA NỘP BẢN ĐK HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM
 11H: CHÚ Ý !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11D1: họp lớp tháng 2!
 11DL1: THÔNG BÁO SỐ 2.!>>>!!!!!!!!!!!!!
 11DL1: THÔNG BAO SỐ 1..!!!!!!
 09C1: ĐÁ BÓNG LIÊN CHI KHOA CƠ
 11XD4: Thong bao khan???????????? Lan 2
 10CDT2: THÔNG BÁO NỘP SỔ RÈN LUYỆN VÀ NGOẠI TRÚ.
 10C2: THÔNG BÁO
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN_NỘP SỔ NGOẠI TRÚ.
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN_NỘP SỔ NGOẠI TRÚ
 11XD2: thông báo họp lớp
 11H: thông báo
 11DL1: 11ĐL1 khẩn trương....
 11D4: 11D4 CHÚ Ý
 11H: THÔNG BÁO KHẨN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11D1: DE NGHI
 11D1: thong bao
 11D1: thong bao
 11D1: xin loi
 11D1: thong bao khan
 11H: NỘI DUNG QUANG TRỌNG ( 11 H chú ý )
 10LTT: Thông báo về đăng ký và tham gia thi SV GIỎI ĐHĐN năm 2012
 11XC1: V/v NỘP GẤP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 11XC1: -V/v NỘP GIẤY ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 11T3: THAY ĐỔI GIỜ HỌP LỚP
 10LTT: Thông Bao Gấp
 11CDT1: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ
 11CDT1: THI SV GIỎI ĐHĐN 2012
 11CDT1: THÔNG BÁO KHẨN
 09XC1: thông báo cần làm gấp !!!
 10LTDL: THÔNG BÁO VỀ GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG CỦA KHOA
 11XD4: Thong bao khan????????????
 11XD4: Thong bao khan????????????
 11T3: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73 74 75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]