1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XD2: thông báo mới
 11CDT1: THÔNG BÁO TRIỆU TẬP SINH VIÊN CAO ĐẲNG
 11C2: khẩn cấp
 12D2: Họp lớp 12D2
 11C2: họp lớp tháng 4
 11C2: họp lớp tháng 4
 10DL1: THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỘP LỚP
 11DL2: Thông báo họp lớp 11DDL2 tháng 4
 12XH1: Thông báo họp lớp 12XH1
 10CDT1: THÔNG BÁO!!
 11DL2: Thông báo họp lớp tháng 4 lớp 11DL2
 11XC3: thông báo họp lớp tháng 4
 12QX1: HỌP LỚP THÁNG 4
 10DL1: THÔNG BÁO HỘP LƠP THÁNG 4
 11LTDT: Họp lớp tháng 4
 10C2: MÔN THỰC TẬP RÈN DẬP 212TTRD03 - KHOA CƠ KHÍ
 12KT1: THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
 10C2: THÔNG BÁO NGHĨ HỌC MÔN RÈN DẬP
 11DL2: Thong bao
 11DL1: HỌP LỚP 11DDL1..!!!!!!!!!!
 12D3: Thông Báo Họp Lớp 12D3
 12XC2: Sinh hoạt lơp 12xc2 tháng 4/2013
 11D1: Thông báo tới các bạn làm sai giấy GDTC.
 12D1: HỌP LỚP THÁNG 4
 12D1: HỌP LỚP THÁNG 4
 12D1: HỌP LỚP THÁNG 4
 11C2: đá bóng
 10CDT1: thông báo họp lớp tháng 4
 12SH1: HỌP LỚP 12 SH1 ...HỌP LỚP 12 SH1
 10T3: Họp lớp tháng 4
 12T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
 10C2: NHẮC LẠI NỘI DUNG THÁNG 04
 10C2: GỬI CÁC BẠN SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ
 12T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG
 12DT2: HỌP LỚP THÁNG 4
 12HQ1: Lớp 12HQ1 Họp Lớp!!!!!!!!!
 12XC2: HOP LOP THANG 4
 12XC2: HOP LOP THANG 4
 12XC2: HOP LOP THANG 4
 10C2: XIN MỞ LỚP HỌC HÈ - GỬI TẤT CẢ CÁC BẠN SINH VIÊN
 10D2: 10D2 NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC PHÒNG
 10D2: LỚP 10D2: VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC PHÒNG
 12XD3: THÔNG BÁO SNH HOẠT LỚP THÁNG 4 LỚP 12XD3
 10C2: THÔNG BÁO NGHĨ HỌC MÔN RÈN DẬP
 12LTDT: Hop lop thang 4
 12XD3: họp lớp........
 10C2: DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA UPLOAD ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP
 11XD1: HỌP LỚP THÁNG 4
 11XD1: HỌP LỚP THÁNG 4

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22 23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]