1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 11CDT1 -THÔNG BÁO TRIỆU TẬP SINH VIÊN CAO ĐẲNG
Được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường, PĐT thông báo đến tất cả sinh viên khóa 2011 - Cao đẳng và khóa 12 CĐ Liên thông tham dự cuộc họp nghe phổ biến kế hoạch sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học như sau:

Địa điểm: Hội Trường B
Thời gian bố trí cho sinh viên các Khoa như sau:
+ Khoa Cơ khí: từ 17h30 ngày 24/04/13
+ Khoa Điện : từ 19h00 ngày 24/04/13
+ Khoa Hóa và ngành Kiến Trúc - XD Hạ tầng: từ 17h30 ngày 25/04/13
+ Khoa KTXD: ngành XD và Cầu đường: từ 19h00 ngày 25/04/13.

Nội dung:
+ Nghe phổ biến chủ trương của nhà trường về việc thực hiện chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học
+ Giới thiệu của trường Đại học Ngoại ngữ về lộ trình đảm bảo chuẩn đầu ra ngoại ngữ: kế hoạch thi và học ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường CĐCN.

Thành phần tham dự là những sinh viên khóa 2011 và 2012 chuẩn bị tốt nghiệp cuối năm học 13-14: những SV đã tích lũy tối thiểu 50TC(Cao đẳng) và 35TC(CDLT) tính đến cuối học kỳ 112.

Sinh viên khóa 2010 và 2011 LT trở về trước không bắt buộc thực hiện các yêu cầu chuẩn đầu ra NN và TH.

Vậy PĐT thông báo cho tất cả sinh viên thuộc diện đã nêu đến dự họp đúng kế hoạch. Thông tin có liên quan sẽ được giải đáp tại buổi họp quan trọng này.

PĐT.
Author: SV. Lưu Văn Lực - Updated: 19/04/2013 18:35
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]