1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10ĐL2: THÔNG BÁO
 10XD3: Thông Báo Về Việc Sổ Ngoại T rú.
 10Đ3: THÔNG bÁO LẦN 2!!!
 10C2: THÔNG BÁO !!!!!!!!!!!!!!!!
 10C2: Thông báo khẩn!
 08ĐT1: THÔNG BÁO LẦN CUỐI ĐẾN SINH VIÊN TẬP THỂ 08ĐT1
 08Đ2: Thông Báo Gấp
 09N: THÔNG BÁO
 09N: 09N thông báo việc chuyển giờ LHP 210NDKT01
 10XD4: Thong bao!!!
 09XH: THÔNG BÁO VỀ LÀM ĐA KẾT CẤU THÉP CỦA THẦY HUỲNH MINH SƠN.
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC UPLOAD ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐT-VT NHÓM THẦY VŨ HỒNG SƠN !
 09LTĐL: Thông báo Upload đề cương tốt nghiệp
 10XD3: THÔNG BÁO NHẬN SỔ NGOẠI TRÚ
 10C1: THÔNG BÁO
 09LTC: Họp Lớp
 10ĐT2: Thông báo về việc nhận lại Sổ ngoại trú
 10ĐT2: THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ
 10LTĐT: Thông báo Họp Lớp khẩn cấp
 08T1: Sổ Ngoại Trú
 09XH: THÔNG BÁO VỀ LÀM ĐA KẾT CẤU THÉP CỦA THẦY HUỲNH MINH SƠN.
 09LTT: Họp lớp khẩn
 09T1: HOP LOP THANG 3 KHAN CAP
 10LTĐ: THÔNG BÁO KHẨN
 10MT: PHÒNG HỌP
 10MT: HỌP LỚP THÁNG 3
 10LTT: THÔNG BÁO KHẨN CẤP
 10LTT: HỌP LỚP KHẨN CẤP
 08ĐT1: THÔNG BÁO LẦN CUỐI ĐẾN SINH VIÊN TẬP THỂ 08ĐT1
 10XH: Thông báo nhận sổ ngoại trú nộp sổ rèn luyện.
 08XD3: Thông báo về nhận báo cáo thực tập và thực tập
 09XD2: THONG BAO KHAN
 10XD3: Thông Báo Nhận Sổ Ngoại Trú!
 09XC1: Thông báo đi lao động (tập trung cả lớp)
 10CĐT2: Thông báo họp lớp.
 10LTT: THÔNG BÁO GẤP
 10ĐT2: Thông báo về việc chấm Sổ rèn luyện!
 10ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!
 10XC: THÔNG BÁO HỌP LỚP- 10XC
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOC QUỐC PHÒNG.
 08ĐT1: THÔNG BÁO LẦN CUỐI ĐẾN SINH VIÊN TẬP THỂ 08ĐT1
 09XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐỂ XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 110
 08CĐT: THÔNG BÁO
 10T3: hop lop
 09ĐT2: CHÚ Ý
 10T3: THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC QUÂN SỰ
 10ĐL2: THONG BAO DA GIAO HUU VOI CAC CHI DOAN
 09XC1: Thông báo nộp sổ ngoại trú,tiền quỹ lớp,và làm giấy rèn luyện
 10ĐL1: THÔNG BÁO (10DĐL1) Chú ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10T2: thông báo việc học quốc phòng

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129 130 131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]