1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09ĐL1: NHẬN THẺ SINH VIÊN
 09ĐT1: Thông báo về việc sinh hoạt lớp tháng 2!
 09ĐT1: Thông báo về việc sinh hoạt lớp tháng 2!
 09XH: THÔNG BÁO NHẬN PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ HỌP SINH HOẠT THÁNG 03.
 07XD1: HỌP LỚP 07XD1
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN BCS LỚP 08ĐT2.
 09LTĐT: thông báo họp lớp tháng 2
 07ĐL: 07 ĐL HỌP LỚP GẤP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08T2: THONG BAO HOP LOP THANG 2
 09MT: THONG BAO HOP LOP
 09MT: THONG BAO HOP LOP
 09MT: 09MT- THONG BAO HOP LOP
 08T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2
 09H: HỌP LỚP - CHI ĐOÀN THUỜNG KÌ THÁNG 02/2010
 08HTP: Họp Lớp Tháng 2
 09LTĐL: Thông Báo Họp Lớp
 07MT: HỌP LỚP
 07HTP: Thông báo họp lớp 07HTP
 08LTC: THÔNG BÁO NỘP SỔ NGOẠI TRÚ VÀ ĐIỂM RÈN LUYỆN
 07ĐL: 07 ĐL HỌP LỚP GẤP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08CĐT: 08CDT Thông báo họp lóp
 08C2: Họp lớp + Nộp sổ ngoại trú
 09LTĐ: THÔNG BÁO KHẨN
 09ĐT1: Thông báo về việc nộ sổ ngoại trú!
 08T1: Họp Lớp Tháng 2-Lớp 08T1
 07T1: SV làm Đồ án tổng hợp chuyên ngành phải upload Đề cương tốt nghiệp trước ngày 22/2
 09N: mung tet
 08Đ3: hop mat dau nam
 07Đ2: Thư chúc mừng năm mới 2010
 09Đ1: thông báo
 08MT: thông báo họp lớp 08MT tháng 2
 07XC2: THÔNG BÁO KHẨN TỚI CÁC SV LỚP 07XC2
 08LTX: THÔNG BÁO
 09XC1: THÔNG BÁO THI THỰC HÀNH TIN ĐẠI CƯƠNG PHÒNG MÁY 2 CỦA CÔ LÝ QUỲNH TRÂN
 09XC1: THÔNG BÁO THI THỰC HÀNH TIN ĐẠI CƯƠNG PHÒNG MÁY 2 CỦA CÔ LÝ QUỲNH TRÂN
 08Đ3: hop lop thang 1
 08Đ2: THÔNG BÁO KHẨN TỚI LỚP 08Đ2
 07XC2: THÔNG BÁO KHẨN HỌP LỚP TỚI CÁC SV LỚP 07XC2 THỜI GIAN 9H30 THỨ 4 NGÀY 3/2/2010
 08XC2: 08XC2_THÔNG BÁO
 07T2: Nhóm đồ án CNTT cô Lệ hướng dẫn
 09H: Thông báo 09H
 09XC2: THÔNG BÁO NHẬN BIỂU MẪU KẾT QUẢ RÈN LUYỆN LỚP 09XC2
 09LTĐ: THÔNG BÁO KHẨN:
 07T1: Thông báo của thầy Trần Đình Sơn về Đồ Án CNTT
 08XC1: NHẬN BẢO HIỂM Y TẾ
 08LTT: THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP 07T1-07T2
 09LTĐT: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09Đ1: Thông Báo
 07ĐT2: 07ĐT2 THÔNG BÁO !!!!
 08C2: V/v xét điểm rèn luyện HK I- Năm học 2009-2010

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192 193 194  195  196 [Next >>]