1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09Đ2: danh sach tham gia don dep moi truong lop09d2
 09XC2: 09XC2 Chú ý V/v họp gặp mặt khoa để nghe phổ biến về đợt thực tập nhận thức sắp tới
 09LTC: Nộp bằng((( ****TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP+20.000đ****))).
 09LTĐT: DANH SÁCH THAM DỰ NGÀY HỘI RA QUÂN DON VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
 09LTĐT: DANH SÁCH DI DỰ NGÀY HỘI TƯ VẤN LÀN DA
 09LTĐT: DANH SÁCH
 09LTĐT: DANH SÁCH THAM DỰ NGÀY HỘI TƯ VẤN LÀN DA
 09ĐT1: DANH SÁCH THAM DỰ NGÀY HỘI TƯ VẤN CHĂM SÓC LÀN DA CÙNG AVON
 09ĐT1: DANH SÁCH THAM DỰ NGÀY HỘI TƯ VẤN CHĂM SÓC LÀN DA CUNG AVON
 09XC1: THONG BAO 09XC1
 09ĐT1: DANH SÁCH THAM DỰ NGÀY HỘI RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.
 08C2: Rèn luyện
 09XC2: Thông báo toàn thể lớp 09XC2
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09ĐL2: THONG BAO DON VE SINH
 09LTC: Nộp bằng((( ****TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP****)))
 09XD2: THONG BAO
 09XD2: thong bao
 09XC2: Thông báo
 09T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09LTĐL: Thông Báo Họp Lớp -Đánh Giá KQRL học kỳ II (2009-2010)
 09H: HỌP LỚP THÁNG 9 (LẦN 2)
 09H: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!
 09H: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09H: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!
 09H: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 09H: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09H: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10LTX: DANH SÁCH VÀ MÃ SINH VIÊN CỦA LỚP
 10LTX: GIAO LƯU KẾT NGHĨA
 08T1: Họp Lớp Tháng 9
 08T1: Họp Lớp Tháng 9
 08ĐT2: DANH SÁCH CÁC BẠN SV NỮ LỚP 08ĐT2 DỰ NGÀY HỘI "Trang Điểm Phụ Nữ" CỦA AVON (01/10/10)
 08ĐT2: DANH SÁCH CÁC BẠN SV NỮ LỚP 08ĐT2 DỰ NGÀY HỘI "Trang Điểm Phụ Nữ" CỦA AVON (01/10/10)
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SINH VIÊN LỚP 08ĐT2 ! (Lần 3)
 08XC1: VỀ VIỆC XÉT RÈN LUYỆN LẦN CUỐI
 08C2: Họp lớp
 09LTĐT: DANH SÁCH ĐI DỰ “ TRANG ĐIỂM CHO PHỤ NỮ “
 09LTĐT: DANH SÁCH ĐI DỰ "TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2009-2010"
 08XC2: THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN LẦN CUỐI
 09KT: Thông Báo 09KT -*-*- 09KT -*-*-
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SINH VIÊN LỚP 08ĐT2 !
 08T1: Họp Lớp Tháng 9
 08H: thong bao
 08H: thong bao ve lich do an hoa hoc cua thay Tien!!
 08XC1: VỀ NHẬN XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN
 09C2: THONG BAO HOP LOP@@@@@@@@
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171 172 173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]