1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10DT2: MOI THAM DU LE HOI HALLOWEEN
 10DL2: Thay đổi lịch CT THACO- Khơi nguồn khơi nghiệp.
 09DL2: CÁC BẠN SINH VIÊN 09ĐL2 CHÚ Ý
 10XD2: Ảnh TTNT 10XD2
 10DT1: THÔNG BÁO KHẨN CẤP
 10DT1: THÔNG BÁO KHẨN
 10XD3: Thông Báo Họp Lớp và Nộp Báo Cáo Thực Tập
 10C2: Thông báo về lễ hội hóa trang và tinh hình lớp.
 10XD4: THÔNG BÁO!!
 10D3: Thông báo
 10XD2: Tb Nộp báo cáo TTNT
 10KT: Thay đổi thời gian giao lưu giữa các lớp Kiến trúc
 10KT: Thay đổi thời gian giao lưu giữa các lớp Kiến trúc
 10XD4: 10xd4 thông báo họp lớp...
 10XD1: THÔNG BÁO KHẨN !!!!!!!!!!!!!!!!
 11C1: CÁC BẠN 11C1 CHÚ Ý
 10DT2: Halloween 2011
 10XH: Họp lớp khẩn.
 09DL1: THÔNG BÁO KHẨN
 11XC1: THÔNG BÁO
 11XC1: thông báo
 11XC1: THÔNG BÁO KHẨN!!!
 11C1: THÔNG BÁO TỚI CÁC BẠN CHƯA NỘP BẢN LÍ LỊCH TRÍCH NGANG PHẢI NỘP GẤP
 11C1: THÔNG BÁO TỚI CÁC BẠN 11C1
 10T3: 10t3 chú ý khẩn...
 10DL2: Thông báo quang trọng!!!!!!!!
 10LTC: THÔNG BÁO NỘP SỔ NGOẠI TRÚ GẤP!!!!!!!
 09XH: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 11H: THÔNG BÁO KHẨN LỚP 11H
 11T3: thông báo nộp tiền quỹ lớp
 11T3: THÔNG BÁO
 10XC: Thông báo họp lớp 10XC _Khẩn cấp
 10DT1: THONG BAO HOP LOP !!!
 10XD1: thông báo về việc nộp báo cáo thực tập
 10DL2: Thông báo quang trọng!!!!!!!!
 10T3: halloween sinh vien!!
 10XD4: THÔNG BÁO NỘP SỔ NT-SỔ RL!!
 10XD3: Thông Báo Nộp Sổ Ngoại Trú Và Gấy Nhận Xét Công An.
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP!!! _KHẨN!
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP!!! _KHẨN!
 10T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10!!! QUAN TRỌNG
 10T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10!!! QUAN TRỌNG
 10XD4: THÔNG BÁO!!
 10XD4: thông bao...
 11KT1: Thông báo khẩn-Lớp 11KT1
 11XC1: Thông báo khẩn !!!
 09XC1: CHÚ Ý
 10LTD: Thông Báo
 10MT: Mời xem Văn nghệ
 10DT2: Thông báo

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98 99 100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]