1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Thông báo về việc nhận Bảng điểm và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời kỳ 119.

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 119

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10XH -[Chú Ý] Danh Sách Tổ Đi TTNT
Liên Hệ Lớp Trưởng : 01224442236, 01672151803
LH : Bí Thư 0976545581
Tổ 1: Tổ Trưởng : Phan Xuân Anh SĐT: 0976545589
Lê Văn Trường
Phan Xuân Anh
Đổ Quốc Đạt
Nguyễn Ngọc Giàu
Nguyễn Văn Thân
Phan Phước Thành
Nguyễn Đức Hùng
Nguyễn Bùi Học
Nguyễn Công Đương
Phạm Văn Đức
Trần Đình Đức
Trương Văn Hảo
Lê Văn Tráng
Phạm Văn Dũng
Nguyễn Văn Vũ
Tổ 2 : Tổ Trưởng: Đoàn Ngọc Chánh
Huỳnh Trọng Tín
Nguyễn Tất An
Đặng Lâm Hoàng Hải
Phạm Văn Tài
Hồ Văn Sơn
Nguyễn Văn Trung
Văn Công Tâm
Nguyễn Văn Tiến
Trương Quang Cường
Nguyễn Văn Hoàng
Đoàn Ngọc Chánh
Trương Văn Khá
Phạm Văn Khánh
Nguyễn Thanh Bình
Đoàn Quang Hậu
Tổ 3 : Tổ Trưởng : Nguyễn Văn Kiên SĐT : 01202763363
Nguyễn Văn Kiên
Cao Minh Tuấn
Cao Minh Tuấn
Ngô Hồng Hải
Trịnh Minh Hiếu
Phạm Ngọc Sang
Huỳnh Ngọc Khánh
Nguyễn Mạnh Linh
Tô Đông Quý
Nguyễn Công Vĩ
Phan Văn Đức
Phạm Xuân Phong
Nguyễn Danh Anh
Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Văn Tuân
Tổ 4 : Tổ Trưởng : Nguyễn Văn Thiếu SĐT: 01689724196
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thanh Nguyên
Nguyễn Văn Thiếu
Bùi Văn Sự
Trần Văn Quý
Nguyễn Duy Nhân
Nguyễn Công Vinh
Thái Viết Vân
Nguyễn Văn Tươi
Nguyễn Duy Nhật
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Văn Lâm
Nguyễn Ngọc Tú
Doãn Hồng Phương
Trần Kiên
Trần Công Tin
Mai Đăng Vũ
Phạm Viết Hùng
Hoàng Ngọc Phách
Đặng Công Thắng
Nguyễn Duy Min
Phạm Thị Trong
Hoàng Năng Thành
Phạm Thị Trong
Lê Văn Quân
Nguyễn Minh Đức

Tổ 1 , 2 , 3 Đi Xe Số 8
Tổ 4 Đi xe Số 11
Author: SV. Lê Văn Trường - Updated: 12/10/2011 9:5
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]