1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 11KT2 -THÔNG BÁO HỌP LỚP GẤP CHUẨN BỊ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP
Thông báo họp lớp CHUẨN BỊ LÀM HỒ SƠ TỐT NGHIỆP. mời các bạn sinh viên lớp 11kt2 tham gia họp lớp vào lúc 16h ngày mai 09/05/2014 tại b104( nếu k có sẽ tìm phòng sau) đây là cuộc họp quan trọng. yêu cầu các ban sắp xếp thời gian để đi họp đông đủ và đúng giờ. trước khi đi mọi người xem kỹ lại thông báo này " về việc đăng ký tốt nghiệp học kỳ 213 - dành cho SV khóa 11, 12LT và khóa cũ.
Phòng ĐT sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp học kỳ 213 từ ngày 05/05/14 theo các yêu cầu sau:
Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp bao gồm:
Phiếu đăng ký tốt nghiệp - có mẫu trên Trang sinh viên- có dán ảnh 3x4 mới(không cũ quá 6 tháng)
Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc TCCN( đối với sinh viên hệ LT).
Bản sao Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng.
Bản sao Chứng chỉ Thể chất( hệ LT không cần).
Bản sao Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra NN.
Bản sao Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra TH.
Lệ phí in bằng tốt nghiệp 50.000 đồng/sv
Hồ sơ xếp theo thứ tự nêu trên - không sử dụng phong bì.
Trình tự triển khai - Thời gian
Lớp trưởng các lớp khóa 11 và 12LT đến PĐT để nhận danh sách sinh viên của lớp. Danh sách chỉ bao gồm các sinh viên có khả năng tốt nghiệp cuối kỳ 213. Có thể bổ sung thêm tên sinh viên vào cuối danh sách.
Thời gian nhận danh sách lớp tại PĐT từ 05/05/14 đến 10/05/14
Cá nhân sinh viên chuẩn bị hồ sơ, các bản sao phải có công chứng hợp lệ.
Tổ chức họp lớp để thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp. Cá nhân sinh viên nộp hồ sơ cho cán bộ lớp và ký tên vào danh sách. Sinh viên có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin chưa đúng trên danh sách và tự cập nhật trên mạng.
Thời gian lớp tổ chức thu nhận hồ sơ từ 13/05/14 đến 18/05/14.
CB Lớp mang hồ sơ đăng ký TN của lớp trình GVCN ký xác nhận trên mỗi hồ sơ.
Cán bộ lớp mang hồ sơ ĐKTN của lớp đến nộp tại phòng ĐT từ 20/05/14 đến 31/05/14.
Lưu ý: Xếp hồ sơ của các sinh viên theo đúng thứ tự trong danh sách. Không sử dụng phong bì hồ sơ - để thuận lợi kiểm tra từng hồ sơ.
Các trường hợp đặc biệt
Sinh viên các lớp khóa cũ nộp theo cá nhân tại PĐT trong khoảng thời gian 10/05/14 đến 20/05/14. Chữ ký xác nhận của GVCN có thể thay bằng chữ ký xác nhận của Giáo vụ Khoa.
Những SV đã đăng ký tốt nghiệp các kỳ trước nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp vẫn phải làm lại hồ sơ đăng ký tốt nghiệp.
Hồ sơ đăng ký cũng như lệ phí sẽ không hoàn trả nếu sinh viên không được công nhận tốt nghiệp cuối kỳ 213.
Sinh viên chưa có đủ chứng chỉ Thể chất hoặc QP có thể nộp bổ sung trước thời điểm hội đồng họp xét TN. PĐT sẽ công bố thời điểm hội đồng họp và hạn cuối bổ sung hồ sơ trên trang tin đào tạo.
Sinh viên khóa 12 hoàn thành khóa học sớm có thể đăng ký tốt nghiệp trực tiếp tại PĐT trong cùng thời gian nêu trên.
Sinh viên có đăng ký học kỳ hè 313 không nên đăng ký TN vì kết quả học kỳ hè không thể kịp cho việc xét TN cuối học kỳ 213.
Sinh viên tham gia thi đạt chuẩn đầu ra tổ chức tại trường không cần nộp các chứng chỉ chuẩn đầu ra NN-TH.
Phòng ĐT sẽ công bố danh sách sinh viên đăng ký TN sau ngày 30/05/14. Danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp sẽ được công bố khi có kết quả học tập HK 213. Sinh viên phải theo dõi để phản hồi kịp thời nếu có sai sót liên quan đến bản thân.
Đề nghị GVCN và BCS các lớp khóa 11 và 12LT họp lớp để triển khai thông báo này kịp thời."
Author: SV. Phạm Thành Tưởng - Updated: 08/05/2014 11:4
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]