1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 11DT2 -thong bao
Đăng ký môn học 212 - giai đoạn II: Những điểm cần lưu ý.

Đăng ký môn học giai đoạn II bắt đầu từ ngày 07/01/13 và kéo dài đến hết tuần lễ đầu tiên của mỗi khóa. Cụ thể:
+ Khóa 10,11 sẽ kết thúc đăng ký giai đoạn II ngày 19/01/13
+ Khóa 12 sẽ kết thúc đăng ký giai đoạn II ngày 23/02/13

Các nhu cầu xin mở thêm lớp, SV cần nộp đơn về VP Khoa, hạn cuối ngày 11/01/13 để Khoa xem xét. Sẽ ưu tiên cho mở các lớp ghép và hạn chế việc mở lớp mới (do số lượng SV sẽ khó đủ để mở lớp)

Phòng ĐT sẽ hổ trợ trực tiếp các khó khăn của SV trong quá trình ĐKMH trong tuần lễ đầu tiên HK 212 - trước khi hệ thống đóng lại đối với SV của mỗi khóa.

Những SV chưa đăng ký giai đoạn I phải làm kiểm điểm theo mẫu - có phê duyệt của GVCN và nộp về VP Khoa để được xem xét kỷ luật và cho đăng ký bổ sung. Hạn cuối nộp kiểm điểm về VP Khoa là ngày 11/01/13.

Những SV đã đăng ký tốt nghiệp cuối kỳ 112 sẽ được đăng ký bổ sung sau khi có kết quả xét TN. Tuy nhiên, nếu SV tự xét thấy không đủ điều kiện TN( do có môn bị điểm F ở kỳ 112) thì nên chủ động ĐKMH 212 sớm - để không bị bỏ lỡ các lớp học phần bắt đầu trong tháng 1/2013.

Đề nghị GVCN và BCS các lớp có biện pháp xử lý nghiêm túc các vi phạm ĐKMH và nhắc nhở SV trong lớp chấp hành nghiêm các qui định. PĐT sẽ không xem xét giải quyết bất kỳ ngoại lệ nào khi ĐKMH 212 đã kết thúc.
Author: SV. Nguyễn Thanh Tài - Updated: 12/01/2013 8:13
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]