1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 07ĐT2 -07ĐT2 THÔNG BÁO!!!!!
Về việc chuẩn bị đăng kí tốt nghiệp, BCS lớp đề nghị các bạn hoàn tất các giấy tờ sau:
• Phiếu đăng ký tốt nghiệp có dán 2 ảnh 3x4 mới nhất với trang phục "chuẩn", có xác nhận của GVCN lớp. Biểu mẫu có trên Trang sinh viên.
• Bản sao Chứng chỉ Giáo dục Quốc Phòng.
• Bản sao Chứng chỉ Giáo dục thể chất. (có 10 bạn chưa đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất- Xem danh sách đính kèm). Những bạn chưa đạt chứng chỉ giáo dục thể chất khẩn trương liên hệ lại với trung tâm giáo dục thể chất.
NHỮNG BẠN CHƯA ĐẠT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
01. 071250520207 Nguyễn Tiến Chuẩn
02. 071250520209 Nguyễn Xuân Công
03. 071250520228 Hà Anh Kiệt
04. 071250520230 Trần Đình Lập
05. 071250520233 Nguyễn Phước Long
06. 071250520236 Trương Hữu Mẫn
07. 071250520239 Đào Quốc Nam
08. 071250520259 Thân Đức Thao
09. 071250520263 Nguyễn Văn Thu
10. 071250520270 Lê Anh Tuấn
• Bản sao Bằng tốt nghiệp phổ thông - đối với hệ CĐ chính qui (tất cả SV trong lớp nộp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT ,trừ những bạn đã nộp cho lớp trưởng- xem danh sách đính kèm)
NHỮNG BẠN ĐÃ NỘP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT
01. 071250520204 Đặng Văn Bảo
02. 071250520206 Trần Văn Cầu
03. 071250520207 Nguyễn Tiến Chuẩn
04. 071250520209 Nguyễn Xuân Công
05. 071250520222 Võ Tá Hoàng
06. 071250520226 Phạm Quý Khánh
07. 071250520227 Nguyễn Mạnh Khởi
08. 071250520231 Trần Ngọc Lanh
09. 071250520234 Nguyễn Tấn Lúc
10. 071250520235 Lê Trần Công Lý
11. 071250520243 Nguyễn Trường Nhạc
12. 071250520253 Võ Văn Tài
13. 071250520275 Trần Anh Vũ
• Lệ phí đăng ký và làm bằng tốt nghiệp 20.000 đồng/sinh viên. Sinh viên xét thấy không hội đủ điều kiện( kết thúc HK209 vẫn chưa đăng ký học đủ tín chỉ) thì không ĐKTN - sẽ không hoàn trả lệ phí này.
Do chưa nhận được chứng chỉ Giáo dục thể chất nên thời gian và địa điểm nộp lớp trưởng sẽ thông báo sau. Để tránh thất lạc mất mát đề nghị SV ghim bấm lại tất cả các giấy tờ liên quan.
Đề nghị các bạn trong lớp thường xuyên cập nhật thông tin của lớp để thời hạn đăng kí tốt nghiệp không bị chậm trễ. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0935566416( gặp Trường)
Author: SV. Nguyễn Đức Trường - Updated: 30/03/2010 22:18
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]