1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 09XH -THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! RẤT KHẨN CẤP.
 • Vì lý do trường bận tuyển sinh ngày 17/09/2010 nên lớp chúng ta sẽ dời họp lớp sang 2 ngày.
 • Vào lúc 17h00, ngày 22 và 24 tháng 09 năm 2010.
 • Địa điểm: Phòng A214.
 • Nội dung:
  - Đề nghị 100% SV phải đi họp lớp vào 2 ngày hôm đó. Nếu SV nào không đi sau này trường KHÔNG cho đi THỰC TẬP NHẬN THỨC thì lớp không chịu trách nhiệm, vì có một số việc cần phải thông báo với các bạn trước khi đi thực tập.
  - Đây là quyền lợi của mổi SV đề nghị các bạn đi đông đủ.
  - Nếu SV nào không đi 2 ngày hôm đó thì BCS xin GVCN không kí sổ rèn luyện.
  - Nếu SV nào đọc được thông báo thì mong SV đó nếu có gặp bạn trong lớp thì thống bán cho bạn đó. Xin cám ơn.
  - Theo như đã họp lớp thì chúng ta phải họp lớp lại để đánh giá kết quả rèn luyện.
  - Khi đi nhớ mang theo Sổ Ngoại Trú (có xác nhận của công an nơi mình đang ở), Sổ Rèn Luyện, Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện và nhớ mang theo tiền để nộp tiền quỹ với tiền ủng hộ (tiền quỹ 30k, tiền ủng hộ 2k).
  - Nếu muốn nộp trước thì gặp Bí Thư để nộp tiền.
 • Author: SV. Dụng Văn Tùng - Updated: 14/09/2010 15:26
   19D1: nộp tiền quỹ lớp
   17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
   17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
   17D3: HỌP LỚP 17D3
   17D3: HỌP LỚP 17D3
   16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
   17DL2: Họp lớp 17DL2
   16D2: Họp lớp 16D2
   17D3: HỌP LỚP 17D3
   17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
   17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
   17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
   17D3: HỌP LỚP 17D3
   17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
   17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
   17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
   17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
   16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
   16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
   16DL2: hội nghị học tập
   16DL2: hội nghị học tập
   17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
   16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
   16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
   16T4: Họp Lớp Tháng 4
   17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
   17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
   16DL2: Hợp lop
   17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
   16MT1: Họp lớp 16MT1
   16MT1: Họp lớp 16MT1
   17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
   16D2: Họp lớp 16D2
   16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
   17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
   16MT1: họp lớp 16mt1
   16DL2: Thông báo khoa cơ khí
   16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
   16D2: Họp lớp 16D2
   16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
   16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
   17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
   16D2: Họp lớp 16D2
   16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
   16T2: Họp lớp 16t2
   16D2: Họp lớp 16D2
   15T2: Thực Tập Hè FPT
   16D2: Họp lớp 16D2
   16T4: Họp Lớp Tháng 4
   16D2: Họp lớp 16D2

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
   37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
   55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
   73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
   91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
   109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
   127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
   145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
   163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
   181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]