1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 09ĐT1 -Thông báo về thủ tục cấp chứng chỉ môn giáo dục thể chất!
Căn cứ quyết định sô 14/2001-QĐ-BGD &ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2001 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo về quy chế giáo dục thể chất và Y tế học đường.
Căn cứ công văn số 2542/Đh ngày 25/8/1989 và công văn số 2685/ĐH ngày 27/3/1999 của BỘ Giáo Dục và Đào Tạo về việc Đào Tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
Sinh viên các trường đại học cao đẳng phải có chứng chỉ môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT mới đủ điều kiện công nhân tốt nghiệp.
Trung tâm giáo dục thể chất Đại Học Đà Nẵng thông báo cho cá dinh viên các trường Đại Học, Cao Đẳng thuộc ĐẠi Học Đà Nẵng thủ tục cấp chứng chỉ môn học Giáo Dục Thể Chất như sau:
1. Nộp 2 ảnh 3 x 4 ( Phía sau ảnh ghỉ đầy đủ học tên, ngày tháng năm sinh,nơi sinh, tên lớp sinh hoạt và lệ phí 15000đ(mười lăm ngàn đồng)).
2. Sinh viên làm chứng chỉ theo lớp sinh hoạt, khi nộp ảnh, tiền tự ký tên vào danh sách.
3. Lớp lớp sinh hoạt có nhiệm vụ thông báo cho sinh viên của lớp mình, lập danh sách và thu ảnh, tiền. Yêu cầu thự hiện đúng theo hướng dẫn, không được ghi thay bạn.
4. Lớp trưởng nộp danh sách đang ký làm chứng chỉ.
Vậy BCS lớp 09DDT1 thông báo cho tất cả các thành viên lớp 09DDT1 chuẩn bị mỗi người:
-2 ảnh 3 x 4( Phía sau ảnh ghỉ đầy đủ học tên, ngày tháng năm sinh,nơi sinh, tên lớp sinh hoạt).
- Lệ phí làm chứng chỉ 150000đ( mười lăm ngàn đồng).
Nộp về cho lớp trưởng trước ngày 1/11/2010. Khi nộp nhớ ghi rỏ học tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh,mã sinh viên và ký xác nhận vào tờ danh sách.
Đây là việc hết sức quan trọng vì vậy đề nghị các bạn thông báo cho nhau để chuẩn bị ảnh và tiền lệ phí để nộp sớm. Nếu không gặp được lớp trưởng các bạn có thể nộp cho lớp phó. Lớp phó sẽ tổng hợp và chuyển sang cho lớp trưởng sau.
Author: SV. Hồ Đức Dũng - Updated: 14/10/2010 17:55
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]