1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 08ĐT1 -Hướng dẫn đăng ký môn học học kỳ 210
Các bạn sinh viên tập thể 08ĐT1 lưu ý: hiện nay trang đăng kí môn học đã mở, các bạn hãy cân nhắc trước khi đăng kí để tránh trường hợp hết số lượng sinh viên đăng kí trong một lớp học phần. Sau đây là một số lưu ý khi các bạn đăng kí mà mình dã phổ biến trong buổi họp lớp tháng 11:
I.Kế hoạch
a.Đăng ký thử nghiệm

•Hệ thống hiện đang mở rộng rãi cho tất cả sinh viên thử nghiệm nhằm phát hiện các bất hợp lý và giúp sinh viên đề xuất nhu cầu mở lớp.

•Từ ngày 15/11 đến 20/11 sinh viên khóa 10 đăng ký thử nghiệm.

b.Đăng ký giai đoạn I

•Sinh viên 08-09-10LT đăng ký trực tuyến từ ngày 06/12/10 đến 10/12/10

•Sinh viên khóa 2010 đăng ký trực tuyến từ ngày 11/12/10 đến 15/12/10
c.Đăng ký giai đoạn II

•Khóa 08, 09, 10LT đăng ký giai đoạn II từ ngày 25/12/10 đến 27/12/10

•Khóa 10 điều chỉnh Đăng ký môn học từ ngày 28/12/10 đến 31/12/10

Các lớp tổ chức họp lớp và thu thập các yêu cầu của sinh viên liên quan đến việc mở lớp cũng như điều chỉnh lịch học, làm biên bản gởi về Giáo vụ Khoa trước ngày 17/11/10.
Khi đề xuất mở lớp cần ghi rõ mã học phần, tên học phần, lịch học đề nghị
Khi đề nghị điều chỉnh cần ghi rõ lý do và phương án điều chỉnh


II.Những điểm cần lưu ý:

a.Khóa 08, 09LT và những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp học kỳ 210
+ Không nên đăng ký vào những lớp có ghi chú QS – vì sẽ thi kết thúc học kỳ muộn so với ngày xét tốt nghiệp của học kỳ 210.
+ Không hạn chế số tín chỉ tối thiểu nếu sinh viên có số tín chỉ phải đăng ký<14
+ Chuẩn bị Chứng chỉ thể chất, Chứng chỉ quốc phòng, Bản sao Bằng TNPT để nộp theo hồ sơ đăng ký tốt nghiệp

b.Khóa 10 hệ chính qui:
+ Không đăng ký vào các lớp học phần không có ghi chú QS – vì sinh viên khóa 10 sẽ nghỉ học 3 tuần để học QS.
+ Sinh viên không đăng ký thử nghiệm sẽ không cho đăng ký chính thức, phải nộp bản tường trình và kiểm điểm mới cho đăng ký.
+ Đọc kỹ hướng dẫn đăng ký môn học trước khi thực hiện đăng ký thử nghiệm và chính thức: http://www.dct.udn.vn/daotao/regHelp.htm

c.Áp dụng cho tất cả các khóa:
+ Hạn chế số tín chỉ tối đa là 35 tín chỉ đối với sinh viên xếp hạng bình thường ở học kỳ 209. (ĐTBC>=2.0)
+ Hạn chế số tín chỉ tối đa là 20 tín chỉ đối với sinh viên xếp hạng yếu ở học kỳ 209 (ĐTBC<2.0)
+ Tất cả các đăng ký bằng phiếu phải nộp lệ phí phạt 20.000 đồng/môn học theo qui định. Áp dụng hạn chế cho những trường hợp đặc biệt được phê duyệt của Khoa. Sẽ có thông báo riêng về thời hạn và điều kiện áp dụng cho những trường hợp đăng ký bằng phiếu.

Phòng ĐT
Author: SV. Võ Văn Tỵ - Updated: 06/12/2010 10:19
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]