1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10Đ1 -THÔNG BÁO: ______QUÂN SỰ______
Phòng ĐT thông báo đến sinh viên khóa 2010 về việc kế hoạch tổ chức học GDQP như sau:
Kế hoạch:
• Thời gian học từ ngày 14/03/11 đến 02/04/11
• Nhà trường hợp đồng xe đưa đón sinh viên từ Trường CĐCN đến trường QS QKV theo lịch sau:
+ Sinh viên khoa Điện: 13h ngày 13/03/11
+ Sinh viên khoa Cơ khí + Hóa: 14h ngày 13/03/11
+ Sinh viên khoa Xây dựng: 15h ngày 13/03/11
Sinh viên không theo lịch trên phải tự túc đi, có mặt tại Trường Quân sự Quân khu V vào 16h30 chiều 13/03/11.

Đối tượng được tham dự học:
• Là sinh viên khóa 2010 đã đăng ký học GDQP trực tiếp - ký tên vào danh sách tại PĐT
• Là những sinh viên đã hoàn thành học phí 210 trước ngày 08/03/11.
• Trường QS QKV chỉ có khả năng tiếp nhận 1350 sinh viên/ tổng số 1497 sinh viên đã đăng ký. Do đó, chỉ có những sinh viên hoàn thành học phí đúng hạn và xếp theo thứ tự ưu tiên nộp học phí để cho phép sinh viên dự học đợt I. Số còn lại phải tuân thủ theo kế hoạch do Trường QS QKV bố trí trong hè và sẽ thông báo chính thức sau.

Công tác chuẩn bị cá nhân của SV:
• Chuẩn bị trang phục quần áo, chén đũa, chăn màn.. đồ dùng cá nhân. Mang giày thể thao.
• Tiền ăn 25.000 đồng/sv/ngày x 21 ngày. Nộp trực tiếp tại Trường QS QKV.

Lưu ý
• Những sinh viên khóa 2010 không đăng ký quốc phòng trực tiếp hoặc không phải là sinh viên khóa 2010 sẽ không được bố trí lịch học và đã bị PĐT xóa đăng ký lớp GDQP trên hệ thống và đã cập nhật học phí học kỳ 210.

Đề nghị GVCN và cán bộ các lớp thông báo rộng rãi kế hoạch này đến sinh viên khóa 2010.
Author: SV. Trần Thanh Ánh - Updated: 10/03/2011 11:30
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]